Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Dr Samir J. Serhan

Dyrektor operacyjny

Dr Samir J. Serhan jest dyrektorem operacyjnym Air Products. 

Dołączył do Air Products w 2016 r. jako wiceprezes, kierując funkcjami firmy w zakresie technologii, inżynierii, realizacji projektów, zaopatrzenia, produkcji, projektowania i rozruchu, a także odpowiadając za zyski i straty z tytułu sprzedaży urządzeń i wsparcia zakładów, technologie i urządzenia związanych ze skroplonym gazem ziemnym (LNG), rozwiązaniami membranowymi Air Products, firmami Gardner Cryogenics i Rotoflow. 

W 2018 r. rolę doktora Serhana rozszerzono o identyfikację, rozwój i negocjacje handlowe dla wszystkich dużych projektów. W 2019 stał się w pełni odpowiedzialny za spółki na Bliskim Wschodzie. Na początku 2020 r. do jego obowiązków doszło raportowanie w obu Amerykach, oraz franczyza i samodzielne zakłady HyCO. W maju 2020 r. objął stanowisko dyrektora operacyjnego i przyjął pełną odpowiedzialność za zyski i straty w obu Amerykach, największym regionie operacyjnym. Pod koniec 2020 r. stał się odpowiedzialny za globalną ofertę produktów, organizację handlową w Indiach, działalność zakładu w Kochi i globalną doskonałość operacyjną. 

Przed dołączeniem do zespołu Air Products dr Serhan był zatrudniony w firmie Praxair, Inc. jako prezes Global HyCO. W latach 2000–2014 pracował na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech w grupie Linde, kończąc ten etap kariery jako dyrektor zarządzający w Linde Electrical Engineering. Dr Serhan rozpoczął karierę w firmie Parsons Corporation, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze wyższego szczebla.

Dr Serhan posiada tytuł doktora w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Virginia Tech. Był także adiunktem na uniwersytetach Pennsylvania State University i Temple University.

1/2022