Dr. Samir J. Serhan
Dr. Samir J. Serhan Download full resolution image

Dr. Samir J. Serhan

Dyrektor operacyjny

Dr Samir J. Serhan jest dyrektorem operacyjnym w Air Products. Odpowiada za globalną odpowiedzialność za bieżącą działalność operacyjną i realizację projektów, a także odpowiedzialność za zyski i straty (P&L) w obu Amerykach, Azji, Europie i Afryce oraz na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Dr Serhan kieruje także globalną organizacją inżynieryjną, produkcyjną, technologiczną i sprzętową oraz powiązanymi działami związanymi ze sprzętem, jak również globalnym działem zrównoważonego rozwoju i doskonałości operacyjnej. 

Dr Serhan rozpoczął pracę w firmie Air Products w 2016 r. Jako wiceprezes wykonawczy ds. Technologii, inżynierii, realizacji projektów, zaopatrzenia, produkcji, budownictwa i rozruchu, a także w branży urządzeń. W ciągu następnych lat jego rola stale się zwiększała, obejmując odpowiedzialność za wszystkie duże projekty, działalność firmy na Bliskim Wschodzie, operacje w obu Amerykach, franczyzy HyCO i niezależne zakłady. Dr Serhan został mianowany na stanowisko dyrektora operacyjnego w 2020 r., Przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za P&L w regionie obu Ameryk. Jego rola rozszerzyła się w kolejnych latach, obejmując globalną ofertę produktów, indyjską organizację handlową i działalność zakładu w Kochi, globalne organizacje doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju oraz firmy w Europie, Afryce i Azji. 

Przed dołączeniem do zespołu Air Products dr Serhan był zatrudniony w firmie Praxair, Inc. jako prezes Global HyCO. W latach 2000–2014 pracował na stanowiskach kierowniczych w Stanach Zjednoczonych i Niemczech w grupie Linde, kończąc ten etap kariery jako dyrektor zarządzający w Linde Electrical Engineering. Dr Serhan rozpoczął karierę w firmie Parsons Corporation, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze wyższego szczebla.

Dr Serhan posiada tytuł doktora w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Virginia Tech. Był także adiunktem na uniwersytetach Pennsylvania State University i Temple University.

4/2023