Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Robert Tikovsky

Wiceprezes, Process Gases Product Line

Robert Tikovsky jest wiceprezesem linii produktów gazy procesowe na Air Products. Odpowiada na całym świecie za inżynierię nowego biznesu w zakresie gazyfikacji, HyCO, helu, CO2, ciekłego wodoru i kriogenicznych węglowodorów. 

Pan Tikovsky dołączył do zespołu Air Products w 2019 r. jako dyrektor generalny linii produktów gazy procesowe. Przed dołączeniem do zespołu Air Products pan Tikovsky był wiceprezesem globalnej linii produktów wodoru i gazu syntezowego Linde Engineering, gdzie odpowiadał za rozwój i sprzedaż, projektowanie koncepcyjne i zarządzanie produktem. W latach 2005-2014 był dyrektorem zarządzającym spółek zależnych Linde Engineering we Włoszech i w Niemczech. Pan Tikovsky spędził również 12 lat na stanowiskach kierowników projektów w firmach HyCo oraz inżynierii gazyfikacji, zaopatrzenia i budownictwa na całym świecie. 

Pan Tikovsky uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika na Politechnice w Monachium, Niemcy.

5/2021