Wodór dla mobilności

Air Products zajmuje pozycję lidera w dziedzinie rozwoju technologii wodorowych, które zapewniają niezawodne i elastyczne zasilanie, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych oraz
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Ameryki.

Pierwszą stację paliwa wodorowego wdrożyliśmy w 1993 r. I rozwinęliśmy szerokie portfolio patentów związanych z technologią dostarczania i dozowania wodoru. Znaczne postępy zostały - i są nadal odnotowywane - w stosowaniu wodoru zarówno jako paliwa do transportu, jak i paliwa do wytwarzania energii. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w dziedzinie wodoru, firma Air Products jest liderem rozwoju technologii energii wodorowej.


Wodór dla mobilności: czystsza przyszłość

Celem firmy Air Products jest zaspokojenie światowego zapotrzebowania na czystą energię przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wpływu na środowisko. Wodór jest kluczem do sprostania tym wyzwaniom, a nasze rozwiązania H2fM® Hydrogen for Mobility obejmują cały łańcuch wartości paliw wodorowych.

Tworzenie czystszej przyszłości wymaga doświadczenia, inwestycji i innowacji na skalę globalną. Firma Air Products posiada technologię, doświadczenie, kapitał i ambicję, aby rozwijać gospodarkę wodorową na dużą skalę.

Dowiedz się więcej

Kompleks czystej energii niebieskiego wodoru w Louizjanie o wartości 4,5 mld USD

Air Products zainwestuje 4,5 mld USD na budowę i eksploatację największego na świecie zakładu produkcji niebieskiego wodoru, produkującego ponad 836,9 tys. Nm3/godz. niebieskiego wodoru w stanie Luizjana w USA. Część niebieskiego  wodoru zostanie skompresowana i dostarczona Klientom naszą siecią rurociągów na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA. Pozostała część zostanie wykorzystana do wytworzenia niebieskiego amoniaku, który będzie transportowany po całym świecie i przekształcany z powrotem w niebieski wodór na potrzeby transportu i innych zastosowań.

Megaprojekt będzie także wychwytywał ponad pięć milionów ton metrycznych CO₂ rocznie, co czyni go największym na świecie na potrzeby sekwestracji. Liczne badania wykazały, że warunki geologiczne Luizjany należą do najlepszych na świecie pod względem trwałej sekwestracji geologicznej.

Oczekuje się, że projekt zacznie działać w 2026 roku.

Największy na świecie projekt dotyczący wodoru bezemisyjnego

NEOM Green Hydrogen Company (NGHC), spółka joint venture o równej produkcji firm ACWA Power, Air Products i NEOM, utworzona w sierpniu 2021 r., tworzy największy na świecie zakład produkcji amoniaku na bazie zielonego wodoru, zasilany energią odnawialną. Ta megainstalacja będzie produkować do 600 ton bezemisyjnego wodoru dziennie w postaci zielonego amoniaku, co będzie opłacalnym rozwiązaniem dla transportu na całym świecie.

Air Products jest głównym wykonawcą projektów EPC i wyłącznym odbiorcą zielonego amoniaku, który zamierza transportować po całym świecie w celu jego dysocjacji, następnie produkcji zielonego wodoru na potrzeby rynku transportowego.

Nowy kompleks energii wodorowej o zerowej emisji netto w Kanadzie

Air Products i jej spółka zależna Air Products Canada Ltd. we współpracy z rządem Kanady i prowincją Alberta planują budowę nowego, przełomowego kompleksu energetycznego o zerowej zemisji wodoru netto.

Projekt rozpocznie się od innowacyjnej instalacji do produkcji i skraplania wodoru o zerowej emisji netto o wartości 1,3 mld CAD, która ma zostać uruchomiona w 2024 r. Air Products wdroży zaawansowaną technologię wodorową i innowacyjny projekt, aby zapewnić zerową emisję netto. Nowy obiekt będzie wychwytywał ponad 95 procent dwutlenku węgla (CO₂) z gazu ziemnego będącego surowcem i bezpiecznie składował go pod ziemią. Energia elektryczna napędzana wodorem zrekompensuje pozostałe pięć procent emisji.

Kompleks czystej energii pomoże klientom rafineryjnym i petrochemicznym, obsługiwanym przez Air Products poprzez rurociąg wodorowy Heartland, w zmniejszeniu intensywności emisji dwutlenku węgla. Jest to pierwszy kompleks, wykorzystujący wodór w prowincji Alberta, umożliwiający produkcję ciekłego wodoru jako bezemisyjnego paliwa dla sektora transportowego oraz wytwarzajacy czystą energię elektryczną. Oczekuje się, że będzie to miało pozytywny wpływ na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w tej prowincji.

Postęp w dziedzinie technologii wodorowych

Odpowiadamy za wprowadzanie wielu zmian na rynku energii wodorowej. Oto kilka z nich.

Wysokociśnieniowe kompozytowe przyczepy dostawcze

Wdrożyliśmy pierwszą naczepę 7500 psi do dostarczania wodoru do stacji motoryzacyjnych, co pozwoliło obniżyć koszty dystrybucji i stacji paliw

Dwufazowe przyczepy na wodór ciekły

Wdrożenie jedynej na świecie przyczepy z wodorem, która może dostarczać wodór zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym, która może być używana do obniżania kosztów dystrybucji paliwa wodorowego

Kriogeniczne sprężanie dwufazowe

Zaprojektowanie i wdrożenie jedynej dwufazowej sprężarki kriogenicznej, która umożliwia obniżenie kapitału, obniżenie kosztów operacyjnych i wysoką przepustowość w stacjach paliw na bazie ciekłego wodoru

Protokoły tankowania wodoru

Opracowane i opatentowane protokoły tankowania, które umożliwiają bezpieczne, wydajne i niezawodne dozowanie wodoru do pojazdów

Małe zakładowe reformery parowe metanu

Opracowano najnowocześniejszy generator wodoru, który umożliwia rozproszone wytwarzanie paliwa wodorowego

Trójgeneracja z elektrowni ogniw paliwowych stopionego węglanu

Prowadzenie zespołu projektowego przy użyciu kluczowych technologii Air Products do przekształcania biometanu w odnawialne ciepło, energię elektryczną i wodór w miejskiej oczyszczalni ścieków

System tankowania na miejscu oparty na elektrolizerze

Opracowano najnowocześniejszy lokalny system zasilania wodorem, który umożliwia wytwarzanie paliwa wodorowego w sposób odnawialny, o niskim ogólnym wskaźniuk emisji dwutlenku węgla.

Od lewej do prawej: dr Sahel N. Abduljauwad, rektor Uniwersytetu Przemysłu Naftowego i Minerałów im. Króla Fahda (KFUPM) i przewodniczący Dhahran Techno Valley Holding Company (DTVC); Seifi Ghasemi, prezes, dyrektor generalny firmy Air Products; oraz Amin H. Nasser, prezes i dyrektor generalny Saudi Aramco

Pierwsza stacja paliwa wodorowego Arabii Saudyjskiej

Saudi Aramco i Air Products wspólnie zbudowały pierwszą stację paliwa wodorowego w Arabii Saudyjskiej, stanowiąc pierwszy krok w rozwoju opartego na ropie transportu wodoru w obrębie Królestwa. Stacja paliw łączy doświadczenie przemysłowe i technologiczne Arabii Saudyjskiej z naszym doświadczeniem w dziedzinie paliw wodorowych. 

Zlokalizowana w Centrum Technologicznym Air Products w Dhahran Techno Valley Science Park, nowa stacja wykorzystuje opatentowaną technologię SmartFuel® do zasilania wodorem, która ma na celu zaopatrzenie początkowej floty sześciu pojazdów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi z wykorzystaniem wysokiej czystości sprężonego wodoru o wysokiej czystości. Dane zgromadzone podczas fazy pilotażowej tego projektu dostarczą cennych informacji do oceny przyszłych zastosowań tej powstającej i zróżnicowanej technologii transportu w środowisku lokalnym. 
Przeczytaj informacje prasowe

LIDER W DZIEDZINIE ENERGII WODOROWEJ

1993

Pierwszy projekt tankowania wodoru

>10 milion

Całkowite napełnienie wodorem

20+

Kraje posiadające unikalną ofertę produktów w zakresie paliw wodorowych

Naczepy na ciekły wodór zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Nasze nowe naczepy na ciekły wodór o pojemności 10 000 galonów, używane w energetyce i na innych rynkach przemysłowych, zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym rozładunku ciekłego wodoru, zwłaszcza na stacjach paliw w gęsto zaludnionych obszarach. Dzięki nowatorskim połączeniom dozującym do napełniania i pobierania ciekłego wodoru, nowe przyczepy H2fM® umożliwiają rozładunek prawie bez odpowietrzania, spełniając wszystkie wymogi przepisów.

Zbudowane w 30-stopowym kontenerze ISO, który spełnia specyfikację przenośnego zbiornika ONZ, nowe przyczepy zostały zaprojektowane z myślą o rynku energetycznym, aby sprostać wymaganiom bezpiecznej odległości. Nowe przyczepy SmartFuel® spełniają również normy ASME Część X11 i posiadają zatwierdzenia ABS i DOT-SP innych producentów.

ZDALNE TANKOWANIE WODOROWE

W oparciu o nasze rozległe doświadczenie w zakresie wykorzystania wodoru i wkład w rozwój technologii ogniw paliwowych, firma Air Products zaprojektowała przenośne urządzenie do tankowania wodorem Smartfuel®, które zapewnia paliwo wodorowe zawsze i wszędzie, gdzie jest potrzebne. Wraz z magazynowaniem i dozowaniem paliwa, nasz przenośny zbiornik na paliwo wodorowe może być transportowany z miejsca na miejsce, zapewniając codzienną, całodobową dostępność tankowania wodoru. Dzięki bezprzewodowej telemetrii możemy zdalnie monitorować poziom paliwa i napełnić przenośne urządzenie do tankowania wodorem na miejscu lub wymienić je na pełne, kiedy ilość wodoru jest niska. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i na świecie działa 17 Air Products przenośnych stacji tankowania wodorem.

Nasz wodór H2fM® zapewni Ci energię na przyszłość.

Oferujemy dostawy wodoru w postaci płynnej i gazowej oraz szeroką ofertę rozwiązań z zakresu infrastruktury paliwowej.

Dowiedz się więcej