Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Bus

Wodór dla mobilności

Air Products zajmuje pozycję lidera w dziedzinie rozwoju technologii wodorowych, które zapewniają niezawodne i elastyczne zasilanie, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych oraz
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Ameryki.

Pierwszą stację paliwa wodorowego wdrożyliśmy w 1993 r. I rozwinęliśmy szerokie portfolio patentów związanych z technologią dostarczania i dozowania wodoru. Znaczne postępy zostały - i są nadal odnotowywane - w stosowaniu wodoru zarówno jako paliwa do transportu, jak i paliwa do wytwarzania energii. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w dziedzinie wodoru, firma Air Products jest liderem rozwoju technologii energii wodorowej.


Postęp w dziedzinie technologii wodorowych

Odpowiadamy za wprowadzanie wielu zmian na rynku energii wodorowej. Oto kilka z nich.  

ap0038-truck
Wysokociśnieniowe kompozytowe przyczepy dostawcze

Wdrożyliśmy pierwszą naczepę 7500 psi do dostarczania wodoru do stacji motoryzacyjnych, co pozwoliło obniżyć koszty dystrybucji i stacji paliw

ap0038-truck
Dwufazowe przyczepy na wodór ciekły

Wdrożenie jedynej na świecie przyczepy z wodorem, która może dostarczać wodór zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym, która może być używana do obniżania kosztów dystrybucji paliwa wodorowego

ap0130-hydrogen-energy
Kriogeniczne sprężanie dwufazowe

Zaprojektowanie i wdrożenie jedynej dwufazowej sprężarki kriogenicznej, która umożliwia obniżenie kapitału, obniżenie kosztów operacyjnych i wysoką przepustowość w stacjach paliw na bazie ciekłego wodoru

ap0130-hydrogen-energy
Protokoły tankowania wodoru

Opracowane i opatentowane protokoły tankowania, które umożliwiają bezpieczne, wydajne i niezawodne dozowanie wodoru do pojazdów

ap0001-plant
Małe zakładowe reformery parowe metanu

Opracowano najnowocześniejszy generator wodoru, który umożliwia rozproszone wytwarzanie paliwa wodorowego

ap0001-plant
Trójgeneracja z elektrowni ogniw paliwowych stopionego węglanu

Prowadzenie zespołu projektowego przy użyciu kluczowych technologii Air Products do przekształcania biometanu w odnawialne ciepło, energię elektryczną i wodór w miejskiej oczyszczalni ścieków 

Eric Guter
Eric Guter

Wiceprezes ds. rozwiązań wodorowych dla mobilności

Zobacz biografię

Łącząc ofertę kompleksowych rozwiązań z zakresu wodoru, globalne doświadczenie, możliwości w zakresie lokalnych dostaw i sprawdzone wyniki w zakresie bezpieczeństwa, nieustannie dążymy do wprowadzania przełomowych rozwiązań i komercjalizacji tego przyjaznego dla środowiska paliwa w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Lider w dziedzinie energii wodorowej

0851-calendar

1992

started serving Indonesia

ap0001-plant

3

production facilities in Gresik, Cikarang and Seimangkei

ap0008-safety

2 million

accident-free hours worked

Nowe przyczepy na ciekły wodór SmartFuel®

Nasze nowe naczepy na ciekły wodór o pojemności 10 000 galonów, używane w energetyce i na innych rynkach przemysłowych, zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym rozładunku ciekłego wodoru, zwłaszcza na stacjach paliw w gęsto zaludnionych obszarach. Dzięki nowatorskim połączeniom dozującym do napełniania i pobierania ciekłego wodoru, nowe przyczepy SmartFuel® umożliwiają rozładunek prawie bez odpowietrzania, spełniając wszystkie wymogi przepisów.

Zbudowane w 30-stopowym kontenerze ISO, który spełnia specyfikację przenośnego zbiornika ONZ, nowe przyczepy zostały zaprojektowane z myślą o rynku energetycznym, aby sprostać wymaganiom bezpiecznej odległości. Nowe przyczepy SmartFuel® spełniają również normy ASME Część X11 i posiadają zatwierdzenia ABS i DOT-SP innych producentów.

Zdalne tankowanie wodorowe

W oparciu o nasze rozległe doświadczenie w zakresie wykorzystania wodoru i wkład w rozwój technologii ogniw paliwowych, firma Air Products zaprojektowała przenośne urządzenie do tankowania wodorem Smartfuel®, które zapewnia paliwo wodorowe zawsze i wszędzie, gdzie jest potrzebne. Wraz z magazynowaniem i dozowaniem paliwa, nasz przenośny zbiornik na paliwo wodorowe może być transportowany z miejsca na miejsce, zapewniając codzienną, całodobową dostępność tankowania wodoru. Dzięki bezprzewodowej telemetrii możemy zdalnie monitorować poziom paliwa i napełnić przenośne urządzenie do tankowania wodorem na miejscu lub wymienić je na pełne, kiedy ilość wodoru jest niska. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i na świecie działa 17 Air Products przenośnych stacji tankowania wodorem.