Seifollahu („Seifi”) Ghasemi
Seifollahu („Seifi”) Ghasemi Download full resolution image

Seifollahu („Seifi”) Ghasemi

Przewodniczący, prezes i dyrektor generalny firmy
Dyrektor firmy od 2013 r

Seifi Ghasemi został prezesem, prezesem i dyrektorem generalnym firmy w lipcu 2014 r. Pełniąc tę funkcję, koncentruje się na ustalaniu strategii i polityki firmy, rozwijaniu przywództwa i wypełnianiu zobowiązań udziałowców. Pan Ghasemi jest członkiem The Business Council, stowarzyszenia dyrektorów generalnych najważniejszych przedsiębiorstw na świecie. W 2019 r. Został wybrany do rady dyrektorów US-China Business Council. Pan Ghasemi został również laureatem dwuletniego Międzynarodowego Medalu Palladowego 2017 Société de Chimie Industrielle za wybitne zasługi dla przemysłu chemicznego. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Air Products w latach 2001–2014 pan Ghasemi pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy Rockwood Holdings, Inc., światowego lidera w dziedzinie litów i zaawansowanych materiałów. W latach 1997-2001 pełnił funkcje kierownicze w GKN, globalnej firmie przemysłowej, obejmując stanowiska dyrektora Głównego Zarządu GKN, plc oraz prezesa i dyrektora naczelnego GKN Sinter Metals, Inc. i Hoeganes Corporation. Na początku swojej kariery pan Ghasemi spędził prawie 20 lat w grupie BOC, obejmując stanowiska dyrektora zarządu głównego grupy BOC, plc, prezesa BOC Gases Americas oraz prezesa i dyrektora naczelnego BOC Process Plants, Ltd. i Cryostar. Pracował jako prezes niewykonawczy w Versum Materials, Inc. do momentu przejęcia przez Merck KGaA w październiku 2019 r. Pan Ghasemi uzyskał stopień licencjata w Abadan Institute of Technology i posiada tytuł magistra uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Uniwersytecie Stanforda. Otrzymał również honorowy tytuł doktora nauk ścisłych na Lafayette College w 2017 roku oraz honorowy tytuł doktora inżynierii na uniwersytecie Stevens Institute of Technology w 2018 roku.

Pan Ghasemi wnosi do zarządu silne przywództwo oraz rozległe doświadczenie w zarządzaniu i działalności operacyjnej, w tym głębokie doświadczenie w branży gazów przemysłowych i specjalistycznych substancji chemicznych, a także solidną znajomość kluczowych rynków końcowych firmy. Jego wcześniejsze kierownictwo wykonawcze w międzynarodowej firmie chemicznej zapewnia także znaczne doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu portfelem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu talentami i działaniach międzynarodowych. Przedstawia zarządowi rzetelny wgląd w branżę firmy, jej działalność, kierownictwo oraz możliwości i zagrożenia strategiczne firmy.