David H. Y. Ho
David H. Y. Ho Download full resolution image

David H. Y. Ho

Prezes i założyciel firmy Kiina Investment Ltd.
Dyrektor firmy od 2013 r.

David H.Y. Ho jest prezesem i założycielem firmy Kiina Investment Ltd., która inwestuje w spółki typu start-up w branży technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej. Pan Ho był prezesem na obszar Chin w Nokia Siemens Networks, prezesem na obszar Chin w Nokia Corporation i starszym wiceprezesem Nokia Networks Business Group. Pełnił także wysokie funkcje kierownicze w firmach Nortel Networks i Motorola w Chinach i Kanadzie. Pan Ho jest obecnie członkiem rady dyrektorów firm Qorvo, Inc. i Sun Life Financial Inc. Jest również członkiem zarządu państwowego przedsiębiorstwa w Chinach, China COSCO Shipping Corporation i należy do zarządu DBS Bank Hong Kong Limited, podmiotu zależnego DBS Group Holdings. Pan Ho był wcześniej dyrektorem nVent Electric plc, Pentair plc i Triquent Semiconductor, Inc.. przed połączeniem z R.F. Micro Devices w celu utworzenia Qorvo, Inc. Pełnił także funkcję dyrektora China Shipping Company przed połączeniem z China Shipping Group. Pan Ho był także dyrektorem China Mobile Communications Corporation, Dong Fang Electric Corporation i Owens Illinois, Inc. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii i tytuł magistra nauk o zarządzaniu na University of Waterloo w Kanadzie.

Pan Ho ma rozległe doświadczenie w zakładaniu i budowaniu biznesu w Chinach oraz w operacjach typu joint venture, relacjach z rządem, jak i działalności i marketingu w Azji. Jego wiedza wnosi znaczącą wartość do firmy, gdy realizujemy naszą strategię w Azji. Zdobył także doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży elektronicznej i technologii, które są kluczowymi segmentami klientów naszej firmy.