Usługi symulacji dynamicznej

Analiza skutków zmian w zakładzie przed ich wprowadzeniem

Air Products może poszczycić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szczegółowych, dynamicznych symulacji ułatwiających analizę wpływu zmian na działającą instalację.
Pobierz kartę charakterystyki Usługi inżynieryjne LNG: symulacje dynamiczne

Możemy pomóc w analizie złożonych procesów transformacji operacyjnej

Na przykład:

  • Współbieżne uruchomienia sprężarek
  • Dynamika kontroli procesów
  • Ładowanie pochodni
  • Analizy zablokowanego wylotu sprężarki chłodziwa

Rygorystyczne modele obejmują symulacje przepływów jedno- i wielofazowych w celu uchwycenia zarówno krótko- jak i długoterminowej dynamiki procesu, a uzyskiwane wyniki są niezwykle wiarygodne.

Przykłady skutecznego zastosowania symulacji dynamicznej

Learn more

Read more technical articles on how we can help with your challenges.

arrow-small

  • Analizy zablokowanego wylotu sprężarki chłodziwa — oszczędność kosztów projektu dzięki zmniejszeniu projektowego obciążenia pochodni.
  • Studium załączania się sprężarki wspomagającej proces zasilania AP-C3MR™ SplitMR™ — pozwoliło to uniknąć awarii sprężarki chłodziwa instalacji w okresie przejściowym. Ta konfiguracja jest obecnie powszechnie akceptowana i stosowana w praktyce, wykorzystując pełną moc z dwóch identycznych turbin gazowych.
  • Studium współbieżnego uruchamiania sprężania chłodziwa AP-C3MR™ — wyniki umożliwiły uniknięcie współbieżnego uruchamiania dodatkowych ciągów sprężania w przypadku awarii jednego ciągu, co pozwoliło na kontynuację produkcji przy niższej wydajności.
  • Studium kontroli i funkcjonalności procesu AP-X® — umożliwiło sprawne wdrożenie tego nowatorskiego projektu procesowego, który obecnie działa z wysoką niezawodnością w największych ciągach LNG na świecie (7,8 MTPA/ciąg).

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie symulacji dynamicznej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Światowy lider technologii i dostawca sprzętu do obsługi LNG

Air Products jest głównych globalnym dostawcą technologii, sprzętu i usług do obsługi LNG. Nasze unikatowe możliwości integrację procesu skraplania z najważniejszym sprzętem do skraplania prowadzą do optymalizacji wydajności, kosztów i funkcjonalności oraz wyznaczają standardy dla branży gazu ziemnego.

CENTRUM ZASOBÓW