Polityka jakości firmy Air Products

 

Firma Air Products dokłada wszelkich starań, aby zaspokajać potrzeby swoich klientów. Wyznaczamy i regularnie analizujemy cele naszej działalności pod kątem zapewniania odpowiedniej jakości produktów i usług.

Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług zgodnie ze specyfikacją i w terminie.

Staramy się ciągle poprawiać nasze wyniki w zakresie jakości. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania umiejętności pracowników, aby mogli wypełniać swoje obowiązki w sposób umożliwiający osiągnięcie czołowej pozycji w branży.

Utrzymujemy system zarządzania, który zaspokaja nasze potrzeby i spełnia nasze wymagania biznesowe oraz regularne dokonujemy przeglądów opartych na analizie ryzyka w celu określenia możliwości poprawy oraz nadania im priorytetów.

Cele biznesowe są komunikowane i wdrażane w całej firmie — muszą się z nimi zapoznać wszyscy pracownicy.

Pobierz politykę jakości