Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Woda i ścieki – często zadawane pytania

W jaki sposób firma Air Products może pomóc w moim gospodarstwie rybnym? plus minus

Oprócz wiedzy z dziedziny gazów i urządzeń specjalnie opracowanych do uzdatniania wody, eksperci Air Products posiadają rozległą wiedzę branżową i doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w tym sektorze, dzięki czemu mogą w pełni zrozumieć Państwa wymagania i dostarczyć odpowiednie rozwiązanie. Nasi eksperci branżowi są dostępni, aby omówić, w jaki sposób nasze gazy, urządzenia i doświadczenie mogą dostarczyć niezawodne rozwiązania i jakie korzyści mogą zapewnić każdej hodowli ryb.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

W zależności od gatunku ryb i charakterystyki hodowli specjaliści ds. wody firmy Air Products mogą określić wymagania i najlepszy sposób wprowadzania i kontrolowania poziomu rozpuszczonego tlenu. Wszystkie gatunki ryb i konfiguracje hodowli różnią się od siebie i wymagają osobnych badań w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży, firma Air Products może określić najbardziej odpowiednie rozwiązanie, od zastosowania aeratorów tłoczących czysty tlen po sondy rozpuszczonego tlenu i nadajniki. Dodatkowo, firma Air Products może zaprojektować panel wtłaczania tlenu optymalnie zarządzający całym systemem w zależności od liczby aeratorów.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Tlen, ozon i dwutlenek węgla to główne gazy dostarczane przez firmę Air Products i powszechnie stosowane w procesach w akwakulturze. Czysty tlen jest powszechnie stosowany w celu utrzymania poziomu tlenu dla zwierząt na odpowiednim poziomie. Może on zwiększyć wydajność i zmniejszyć śmiertelność. Ponadto sprawia, że zwierzęta znajdują się zawsze w najlepszej możliwej kondycji dzięki zmniejszeniu wpływu stresu. Gdy woda jest ponownie wykorzystywana, można także zastosować ozon do dezynfekcji i zapobiegania chorobom. Dwutlenek węgla jest też wykorzystywany do przetwarzania produktów spożywczych w dalszej części procesu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Dostarczanie tlenu do rzeki w ilości wystarczającej do pokrycia potrzeb ekosystemu znajdującego się w dole nurtu. Celem jest zachowanie żywych ryb poprzez dostarczenie im tlenu niezbędnego do życia.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Czy stosowanie czystego tlenu do wytwarzania ozonu jest bardziej kosztowne w porównaniu ze stosowaniem powietrza? plus minus

Generatory ozonu oparte na powietrzu pochłaniają ogromne ilości energii. Konieczne jest również uzdatnienie przepływającego powietrza przed jego wejściem do generatora ozonu, aby uniknąć dostania się do systemu wilgoci i zanieczyszczeń organicznych. Ten wymóg obróbki wstępnej w połączeniu z wysokimi wymaganiami energetycznymi sprawiają, że system powietrzny jest kosztowny w obsłudze i konserwacji. Dzięki zastosowaniu czystego tlenu można trzykrotnie zmniejszyć koszty energii, eliminując jednocześnie konieczność stosowania kosztownej obróbki wstępnej powietrza. Sprawia to, że rozwiązanie wykorzystujące czysty tlen jest w porównaniu do systemu powietrznego niedrogie, a jednocześnie oferuje wiele technicznych korzyści podczas pracy.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Aby tlen zamienił się w ozon, cząsteczki tlenu muszą zostać rozbite i na nowo uformowane. Wiąże się to z użyciem energii w postaci elektrycznego wzbudzenia tlenu, które rozbija cząsteczki tlenu. Zwykle odbywa się to za pomocą generatorów ozonu o wysokim napięciu (wyładowania koronowe). Po rozerwaniu większość cząsteczek powraca do stabilnej postaci tlenu. Jednak podczas tego procesu część tlenu jest przekształcana w ozon. Proces ten wymaga dużo energii do rozbicia cząsteczek i uzyskania ozonu o niskim stopniu stężenia. W przypadku użycia powietrza generatory będą zużywać znacznie więcej energii niż w przypadku korzystania z czystego tlenu ze względu na ogromne stężenie gazów obojętnych, takich jak azot. Procesy wykorzystujące czysty tlen są bardziej wydajne ze względu na stężenie tlenu. Stąd też stężenie uzyskanego ozonu można zwiększyć z 3–4% w przypadku powietrza do 12–14% w przypadku tlenu, zużywając trzy razy mniej energii. Przepływ ozonu o wysokim stopniu stężenia jest również bardziej efektywny pod względem transferu masy do dalszych zastosowań.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Proces mineralizacji lub remineralizacji wody to metoda dostosowania mineralności wody pitnej do poziomu zalecanego dla zdrowia konsumenta. Zalecaną metodą jest połączenie wtłoczenia wapnia i dwutlenku węgla w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu mineralności. Proces ten jest stosowany tam, gdzie wody gruntowe nie mają wystarczającego stężenia minerałów lub jako uzdatnianie wtórne w procesach odsalania.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Jakie rodzaju gazów są zwykle używane w procesach związanych z wodą pitną? plus minus

Ozon i dwutlenek węgla to dwa główne gazy dostarczane przez firmę Air Products i powszechnie stosowane w procesach oczyszczania wody pitnej. Ozon jest używany do usuwania smaku i zapachu, usuwania mikrozanieczyszczeń lub dezynfekcji. Dwutlenek węgla jest używany głównie do rektyfikacji pH lub mineralizacji wody.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Firma Air Products dostarcza gazy i urządzenia dla sektora uzdatniania wody, a nasi wyspecjalizowani inżynierowie mają bogate doświadczenie w branży. Rozumiemy Państwa problemy i jesteśmy w stanie stworzyć niezawodne rozwiązanie w oparciu o naszą wiedzę branżową i doświadczenie zdobyte w ciągu wielu lat pracy w procesach wodnych. Dedykowani pracownicy są do Państwa dyspozycji w celu omówienia i określenia sposobu, w jaki nasze gazy i urządzenia techniczne mogą stać się niezawodnym rozwiązaniem oraz w jaki sposób można je wykorzystać w poszczególnych projektach instalacji wodnych.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Firma Air Products dostarcza ciekły tlen lub dwutlenek węgla do wielu zakładów uzdatniania wody pitnej w całej Europie. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu obejmującemu procesy uzdatniania wody oraz znajomości wyzwań w tej dziedzinie, jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie produkty lub rozwiązania spełniające dowolne wymagania klienta. Możemy również skorzystać z wiedzy o segmentach rynkowych naszej działalności, aby zaproponować najlepsze rozwiązania optymalizacji istniejących zakładów.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Ze względu na niską wilgotność i zawartość węglowodorów czyste gazy przemysłowe są w naturalny sposób zgodne z działaniem generatora ozonu. Nie trzeba stosować żadnego innego sposobu oczyszczania z wyjątkiem prostego filtrowania – parametr ten jest naturalną gwarancją dobrej pracy powiązanej z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i dłuższą żywotnością generatora.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Czy czysty tlen może zastąpić systemy napowietrzania powietrzem? plus minus

Technologia firmy Air Products umożliwia zwiększenie wydajności instalacji za pomocą czystego tlenu bez konieczności zaniechania obecnie używanego napowietrzania powietrzem. Przyjęliśmy koncepcję uzupełniania niedoboru tlenu występującego w okresach szczytowego zapotrzebowania lub uzupełniania wszelkich braków występujących podczas napowietrzania powietrzem, przy zachowaniu możliwie największej aktywności napowietrzania powietrzem. W niektórych przypadkach, gdy zostaną wyraźnie zidentyfikowane korzyści, takie jak oszczędność kosztów i wzrost wydajności, czysty tlen całkowicie zastąpi systemy powietrzne, lub w przypadku gdy nie da się uniknąć interakcji między aeratorami wykorzystującymi czysty tlen a aeratorami powietrznymi. W każdym przypadku rozwiązania firmy Air Products w dziedzinach technologii i systemów koncentrują się na uzyskaniu oszczędności poprzez zrozumienie danego systemu i dostarczenie jak najlepszych rozwiązań pod względem kosztów i wydajności.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Firma Air Products opracowała różne dedykowane technologie, które można zintegrować z istniejącą stacją uzdatniania wody w celu usprawnienia procesu oczyszczania lub zwiększenia wydajności. Nasze technologie, oparte głównie na dostawach tlenu i dwutlenku węgla, które należą do podstawowych gazów dostarczanych przez Air Products, umożliwiają rozwiązanie każdego problemu związanego z przeciążeniem zakładu, brakiem wydajności, problemami uciążliwymi, wysokim parametrem ChZT i uwalnianiem mikrozanieczyszczeń oraz kwestią bezpieczeństwa podczas obsługi silnych kwasów. Nasi eksperci są do dyspozycji, aby zbadać każdy przypadek.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Oprócz dostarczania gazów i urządzeń, które opracowaliśmy specjalnie do zastosowań w procesie uzdatniania wody, firma Air Products zatrudnia inżynierów specjalizujących się w zastosowaniach wodnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu niezawodnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązań. Nasz dedykowany zespół ds. wody jest dla Państwa dostępny w celu omówienia i ustalenia kwestii, czy czysty tlen może być niezawodnym rozwiązaniem oraz w jaki sposób może być stosowany w poszczególnych projektach instalacji wodnych.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Cykl azotowy w instalacjach wodnych obejmuje okresy nitryfikacji, po których następuje denitryfikacja. Proces ten jest zarządzany poprzez dostarczanie wystarczającej ilości tlenu podczas fazy nitryfikacji (okres natleniania), aby przekształcić amoniak w azotany, które zostaną przekształcone do azotu w postaci gazowej podczas fazy denitryfikacji (okres beztlenowy). Równowaga między fazami nitryfikacji i denitryfikacji musi być precyzyjnie utrzymywana. Skutecznym sposobem zarządzania całym cyklem nitryfikacji i denitryfikacji w ograniczonym okresie czasu jest wydłużenie okresów nitryfikacji poprzez przyspieszenie kinetyki reakcji przy użyciu czystego tlenu, co zapewnia więcej czasu na osiągnięcie przez denitryfikację oczekiwanego poziomu azotu. Wspomaganie nitryfikacji czystym tlenem to niezawodne rozwiązanie, które nie wymaga inwestycji.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Cykl azotowy w instalacjach wodnych obejmuje okresy nitryfikacji, po których następuje denitryfikacja. Proces ten jest zarządzany poprzez dostarczanie wystarczającej ilości tlenu podczas fazy nitryfikacji (okres natleniania), aby przekształcić amoniak w azotany, które zostaną przekształcone do azotu w postaci gazowej podczas fazy denitryfikacji (okres beztlenowy). Równowaga między fazami nitryfikacji i denitryfikacji musi być precyzyjnie utrzymywana. Skutecznym sposobem zarządzania całym cyklem nitryfikacji i denitryfikacji w ograniczonym okresie czasu jest wydłużenie okresów nitryfikacji poprzez przyspieszenie kinetyki reakcji przy użyciu czystego tlenu, co zapewnia więcej czasu na osiągnięcie przez denitryfikację oczekiwanego poziomu azotu. Wspomaganie nitryfikacji czystym tlenem to niezawodne rozwiązanie, które nie wymaga inwestycji.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Głównym źródłem tlenu w konwencjonalnych systemach uzdatniania są oczywiście aeratory powietrzne. Pomimo że pozyskanie powietrza nie jest związane z żadnymi opłatami, to jednak użycie go obarczone jest ograniczoną wydajnością transferu ze względu na ogromną ilość energii wymaganej do rozpuszczania gazu w celu wytworzenia rozpuszczonego tlenu. W konfiguracji z czystym tlenem stężenie gazu i dostępne ciśnienie zwiększają wydajność transferu masy, dzięki czemu zużycie energii przez urządzenia wykorzystujące czysty tlen jest pięciokrotnie mniejsze w porównaniu z systemami powietrznymi. Ta oszczędność energii wyrównuje koszty związane z obiema technologiami, stawiając rozwiązanie wykorzystujące czysty tlen na podobnym poziomie kosztów, co systemy powietrzne i pozwalając korzystać z uzyskanych zalet technicznych w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Ponieważ czysty tlen może być dozowany w wymaganej ilości, ograniczenia nie są związane z ładunkami zanieczyszczeń pod względem ilości, ale bardziej z hydraulicznymi możliwościami zakładu. Eksperci są dostępni w celu określenia limitów indywidualnie dla każdego przypadku.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Setki oczyszczalni ścieków, zarówno przemysłowych, jak i komunalnych o różnej wielkości, zasilanych jest obecnie czystym tlenem. Rozwiązania te zostały wdrożone indywidualnie dla każdego przypadku, a każde z nich likwiduje dany problem za pomocą elastycznego i niezawodnego sposobu. Stosowanie czystego tlenu może pomóc w ogólnej pracy instalacji wodnej, m.in. dzięki zapewnieniu lepszego osiadania osadów, zmniejszeniu ilości włókien, szybszemu uzdatnianiu i zwiększonej wydajności. W rezultacie powstaje zakład, który jest mniej podatny na wpływ czynników zmiennych i zapewnia rzeczywistą poprawę ogólnej niezawodności procesu. Skraca to czas konserwacji i zmniejsza liczbę cykli operacyjnych oraz przekształca wrażliwy system w bardzo odporny, a jednocześnie zmniejsza koszty operacyjne poprzez redukcję zużycia energii potrzebnej do napowietrzania do 20% pierwotnych kosztów.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Tlen: ten składnik zapewnia wydajność procesu w każdym procesie uzdatniania wody opartym na substancjach biologicznych i aerobowych. Jest dostarczany zgodnie z wymaganiami procesu, aby zagwarantować stabilność i niezawodność całego cyklu.

Ozon: ten składnik jest używany tam, gdzie konwencjonalne zabiegi biologiczne osiągnęły swoje limity z powodu twardego ChZT lub niskiej biodegradowalności. Jako prekursor chemiczny ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, jakie można łatwo wytworzyć i zastosować.

Dwutlenek węgla: ten produkt jest dobrze przystosowany do neutralizacji pH w przypadku, gdy proces wymaga użycia miękkiego kwasu lub gdy użycie silnych kwasów jest kwestią bezpieczeństwa.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Jako główny składnik aerobowego procesu biologicznego tlen musi być dostarczany w ilościach dostosowanych do biomasy w każdym momencie i w każdych okolicznościach, proporcjonalnie do potrzeb procesu. Wszelkie niedobory mają kluczowe znaczenie dla biomasy i jakości przetwarzania. Wspomaganie czystym tlenem to niezawodne rozwiązanie problemów spowodowanych brakiem tlenu lub niską elastycznością używanego systemu napowietrzania. Ogólnie rzecz biorąc, czysty tlen może rozwiązać problem niezgodności ścieków (ChZT, BZT, TSS – całkowita substancja zawieszona, NTK…), pęcznienia włókien w zbiornikach biologicznych, tworzenia się piany i aerozoli, uciążliwych zapachów, wzrostu zanieczyszczenia, zmienności poziomu zanieczyszczeń i ich wartości szczytowych. Oprócz powietrza, czysty tlen zapewnia elastyczność, której instalacja wodna potrzebuje do zarządzania procesami krytycznymi i uzyskiwania wydajności uzdatniania.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

W aerobowym procesie biologicznym ładunek zanieczyszczeń jest uzdatniany przez bakterię, która do życia i wzrostu potrzebuje tlenu. Kluczowym parametrem zapewniającym efektywność tego procesu jest dostarczenie dokładnego poziomu tlenu wymaganego przez ładunek zanieczyszczeń. Każdy przypadek braku tlenu wpływa na równowagę procesu i może zmniejszyć jego wydajność oraz spowodować pęcznienie włókna. Istnieją inne produkty chemiczne, które można wykorzystać w celu rozwiązania problemów związanych z brakiem tlenu (kontrola zapachu, powstawanie włóknistego pęcznienia i włóknistej pianki…), ale dobrą praktyką jest przede wszystkim unikanie problemów poprzez dostarczanie biomasie prawidłowych dawek podstawowych pierwiastków, potrzebnych jej do życia i pracy w optymalnych warunkach. Pozbycie się problemu u jego źródła sprawi, że rozwiązanie takie będzie bardziej niezawodne niż zwalczanie skutków tych trudności.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Czysty tlen wykorzystuje wyższe stężenia ozonu, zapewniając większą rozpuszczalność i szybsze reakcje. Ozonatory wykorzystujące czysty tlen wytwarzają stężenie ozonu w zakresie 10–14% m/m.

Wyższe stężenia ozonu oznaczają wyższą wydajność procesu.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa