Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania na temat gazów specjalnych

Czy wszystkie gazy klasy 6.0 są takie same? plus minus

Nie, ale patrząc tylko na czystość gazu podaną w nagłówku, może to być bardzo mylące. Gaz oznaczony klasą 6.0 zawiera maksymalnie 1 ppm całkowitych zanieczyszczeń, ale nie wiemy, jakie to są zanieczyszczenia. Znajomość rodzaju i stężenia zanieczyszczeń ma decydujące znaczenie w prawie wszystkich technikach analitycznych. Może to decydować o tym, czy uzyskamy dokładny pomiar analityczny, czy też uszkodzimy drogie elementy aparatury.

Nawet jeśli ogólna czystość gazu jest taka sama, specyfikacje dotyczące zanieczyszczeń mogą być bardzo różne w zależności od dostawcy.

Jeśli nie wiadomo, które zanieczyszczenia są istotne, nasi eksperci pomogą wybrać najlepszą specyfikację gazu do danej techniki analitycznej.

Tak, bardzo często. O ile jakość gazu określa się zwykle w kategoriach ogólnej czystości lub klasy, o tyle częściej to obecność i/lub stężenie określonych zanieczyszczeń powoduje nieoptymalne działanie aparatury analitycznej. Może to skutkować uszkodzeniem drogich elementów aparatury, wyższymi progami wykrywalności lub wyższą niepewnością analizy.

Obecność tlenu lub wilgoci w gazach o ultrawysokiej czystości (UHP) może często powodować uszkodzenie aparatury analitycznej i wpływać na jakość pomiarów. Dlatego technologia BIP® firmy Air Products, która usuwa z gazów UHP te krytyczne zanieczyszczenia, jest powszechnie uważana za wzorcową.

Każda technika analityczna różni się od pozostałych. Często szkodliwymi zanieczyszczeniami mogą być tlen i wilgoć, co tłumaczy popularność technologii BIP® firmy Air Products. W przypadku innych technik negatywny wpływ na wydajność aparatury mogą mieć węglowodory, CO, CO2 lub inne gazy. Większość producentów aparatury analitycznej podaje wytyczne dotyczące specyfikacji gazów potrzebnych do uzyskania najlepszej wydajności. Niektórzy wyszczególniają krytyczne zanieczyszczenia, których należy unikać, wielu jednak tego nie robi. Jeśli nie masz pewności i potrzebujesz porady, nasz zespół ekspertów służy pomocą.

Zawsze należy patrzeć szerzej niż tylko na ogólną czystość lub klasę gazu i zwracać szczególną uwagę na specyfikacje zanieczyszczeń wszystkich gazów o ultrawysokiej czystości (UHP). Wybranie gazu o optymalnej specyfikacji pozwala bowiem uzyskać jeszcze większą wartość w zakresie ekonomii, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Technologia BIP® pozwala na uzyskanie gazów o ultrawysokiej czystości (UHP) i bezkonkurencyjnej specyfikacji zanieczyszczeń krytycznych, takich jak tlen i wilgoć, a przy tym zapewnia szereg innych istotnych korzyści, takich jak większa ilość gazu do wykorzystania na butlę oraz eliminacja zewnętrznych filtrów liniowych, które są kosztowne i niewygodne w utrzymaniu.

Na jakie czynniki należy w szczególności zwrócić uwagę, kupując mieszaniny gazów kalibracyjnych? plus minus

Identyfikowalność

Identyfikowalność pomiarów wymaga nieprzerwanego łańcucha porównań ze wskazanymi odnośnikami, każdy o podanej niepewności. Celem jest zapewnienie porównywalności na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wszystkie mieszaniny gazów kalibracyjnych oferowane przez Air Products są identyfikowalne zgodnie z międzynarodowymi normami.

Identyfikowalna kalibracja automatycznie zapewnia klientom możliwość uzyskiwania spójnych danych w miarę upływu czasu, nawet jeśli jedna mieszanina zostanie zastąpiona inną, oraz pełną porównywalność danych zbieranych na całym świecie.

Dokładność

Dokładność i niepewność określają jakość pomiaru i pozwalają użytkownikowi mieszaniny gazów kalibracyjnych na ocenę pewności podanej wartości.

Firma Air Products od wielu lat oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie przygotowywania mieszanin gazów i niestrudzenie pracuje nad poprawą dokładności pomiaru podawanych wartości. Połączenie specjalistycznej wiedzy, nowoczesnych przyrządów pomiarowych o wyjątkowo wysokiej dokładności, najnowszych technologii napełniania w specjalistycznych zakładach gazowych na całym świecie i szerokiej biblioteki materiałów referencyjnych z krajowych instytutów pomiarów umożliwia nam zapewnienie najlepszej na rynku dokładności klientom z całego świata.

Tylko w firmie Air Products standardowa niepewność pomiaru dla wszystkich certyfikowanych mieszanin gazów jest obliczana indywidualnie dla każdego składnika mieszaniny, a w przypadku wielu składników firma oferuje najlepsze na rynku poziomy niepewności do +/- 0,05%. Stanowi to jasny sygnał najwyższej dokładności i wiodącej pozycji firmy Air Products w tej dziedzinie.

Dokładność pomaga naszym klientom w zwiększeniu konkurencyjności, zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu ich zyskowności, a także umożliwia osiągnięcie doskonałości technicznej w wielu różnych branżach i zastosowaniach.

Stabilność

Stabilność mieszaniny gazów określa, jak długo mieszanina może być pewnie używana po początkowej certyfikacji przez producenta.

Wiodąca pozycja firmy Air Products w dziedzinie stabilności mieszanin opiera się na wielu czynnikach. Dla każdej produkowanej mieszaniny analizujemy optymalny wybór butli i zaworu, najlepsze techniki obróbki powierzchni i przygotowania butli oraz wybór składników o wyjątkowo wysokiej czystości. Te elementy w połączeniu z zaawansowanymi metodami napełniania i technikami analizy umożliwiają firmie Air Products tworzenie niezwykle stabilnych mieszanin, które spełniają surowe wymogi nawet przez 10 lat.

Experis® Obróbka butli odzwierciedla dekady badań i rozwoju, które umożliwiły firmie Air Products wielokrotne wykazanie najlepszej na rynku stabilność w całej ofercie mieszanin. Nawet mieszaniny składników o wysokiej reaktywności i stężeniach mierzonych w częściach miliardowych są oferowane z okresami trwałości do 3 lat. Dlatego firma Air Products zdobyła zaufanie jako dostawca obrabianych butli dla krajowych laboratoriów i wiodących instytutów metrologii gazowej i uznanie na całym świecie. W ten sposób firma Air Products jest prawdziwym liderem postępu naukowego w dziedzinie stabilności mieszanin gazowych.

To nowatorskie i skoncentrowane na kliencie podejście umożliwia klientom zmniejszenie kosztów zapasów w stosunku do odpowiedników o krótszym okresie trwałości, zminimalizowanie niedogodności związanych z wymianami butli i uproszczenie kontroli zgodności i jakości w różnych branżach. Mieszanina gazów firmy Air Products zapewnia wyższą pewność utrzymania ścisłej specyfikacji przez wiele lat.

Mieszanina gazów akredytowana zgodnie z normą ISO 17025 jest powszechnie używanym terminem do opisania mieszaniny gazów kalibracyjnych, która otrzymała certyfikat w ramach akredytacji ISO 17025. Firma Air Products oferuje akredytowane mieszaniny gazów do monitorowania emisji do atmosfery, pomiarów spalin samochodowych oraz do analizy gazu ziemnego.

Okres trwałości mieszaniny gazów kalibracyjnych firmy Air Products stanowi gwarancję, że mieszanina będzie zgodna ze specyfikacją przez dłuższy czas. Okres trwałości jest podany na etykiecie butli oraz w naszych certyfikatach analizy. Dłuższy okres trwałości pozwala klientom na obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie częstotliwości ponownych zamówień.

Firma Air Products opracowała szereg zastrzeżonych technologii oczyszczania butli do różnych składów mieszanin gazowych, które zapewniają sprawdzoną stabilność mieszanin, nawet w przypadku mieszanin stanowiących duże wyzwanie techniczne. Wiele wiodących światowych instytutów metrologii gazowej korzysta z butli gazowych Air Products oczyszczonych metodą Experis® do przygotowywania podstawowych materiałów referencyjnych.

Ile testów sprawności jednego przyrządu można wykonać przy użyciu jednego kanistra? plus minus

Producent przyrządów zwykle poleca optymalne natężenie przepływu gazu wymagane w do testowania przyrządów. Wybranie odpowiedniego regulatora stałego przepływu pozwoli maksymalnie zwiększyć liczbę możliwych testów.

Zastosowanie regulatora przepływu na żądanie wraz z urządzeniami wyposażonymi w wewnętrzne pompy pozwala na jeszcze większą optymalizację procesu. (Jednostki te ograniczają przepływ gazu do poziomu wymaganego przez przyrząd, co oznacza brak strat gazu)

Największy kanister ma pojemność około 110 litrów gazu, zatem urządzenie o czasie reakcji 10 sekund, w którym stały przepływ gazu wynosi 1 litr na minutę, można poddać testom kilkaset razy przy użyciu jednego takiego kanistra.

Nie, to łatwe. Obejrzyj ten film, aby przekonać się, jak łatwo można przeprowadzić test sprawności przenośnego detektora gazu przy użyciu kanistra Air Products bez możliwości ponownego napełniania.

Kalibracja jest czynnością polegającą na sprawdzeniu dokładności urządzenia poprzez porównanie z wzorcem. Może również obejmować regulację instrumentu w celu dostosowania go do normy.

Test sprawności to zastosowanie gazu testowego tylko do sprzętu w celu sprawdzenia działania jego czujników i alarmów.

Powinniśmy wziąć pod uwagę, że rezultatem wyjściowym typowego czujnika w czystym powietrzu jest zero, a taki sam rezultat pokaże czujnik niesprawny. Tak więc wystawienie przyrządu i czujników na gaz testowy jest jedynym sposobem na to, aby mieć pewność, że zareagują one na niebezpieczne gazy, które mogą być obecne w atmosferze. Tak wygląda test sprawności.

Najnowsze narzędzie Air Products do recyklingu kanistrów zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o łatwości użycia, umożliwiając obniżenie ciśnienia w zużytych, nienadających się do ponownego napełnienia kanistrach, zapewniając ich bezpieczny recykling.

W Unii Europejskiej kanistry pozbawione ciśnienia można utylizować za pomocą normalnego strumienia odpadów jako bezpieczne. Poza Unią Europejską należy się skonsultować z odpowiednimi władzami lokalnymi.

Nasz przenośny recykler o niskim momencie obrotowym jest przeznaczony do pracy z zaworami Air Products oznaczonymi symbolem ISO 11118. (Oznaczenie to można znaleźć wybite na ramionach zaworu). W innych typach zaworów i kanistrów aerozolowych Air Products można stosować uniwersalny recykler stacjonarny.