Gazy szlachetne

W produkcji szkła wypełnianie gazami szlachetnymi poprawia jakość lub funkcjonalność produktu

Gazy specjalne, takie jak krypton, ksenon, neon i mieszanki gazów szlachetnych są używane do wypełniania szklanych elementów, co poprawia ich jakość lub funkcjonowanie. Zwłaszcza krypton używany jest jako wypełniacz w produkcji okien izolujących z podwójnymi i potrójnymi szybami. Główne zalety stosowania kryptonu to ograniczenie strat ciepła, zwiększenie oporu cieplnego jednostki oraz zmniejszenie poziomu promieniowania słonecznego. Zastosowanie kryptonu, ksenonu i mieszanin gazów szlachetnych pozwala także na zwiększenie wartości R lub zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła U izolacji okien i drzwi. Te gazy szlachetne używane są również do wypełniania żarówek i lamp neonowych.

Pobierz broszurę dotyczącą gazów szlachetnych

Jakość i wydajność w produkcji gazów szlachetnych

Gazy szlachetne noszą taką nazwę, ponieważ występują w bardzo małych ilościach w powietrzu.

Ksenon jest rzadkim gazem – zaledwie 90 gramów na 1 milion kilogramów atmosfery ziemskiej. Jest on komercyjnie pozyskiwany tylko w dużych zakładach oddzielania powietrza, w których wytwarza się ponad 1000 ton tlenu dziennie.

Firma Air Products dysponuje wydajnymi technologiami oczyszczania wymaganymi do usuwania bardzo obojętnych zanieczyszczeń, takich jak argon i azot.

Napełniamy gazami szlachetnymi butle w naszych zakładach o wysokiej czystości w Azji, aby mogły być używane w segmentach przemysłu wysokowartościowych towarów.

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Dowiedz się więcej o stosowaniu gazów szlachetnych w procesach wypełniania szkła.

Skontaktuj się z nami

Karty Charakterystyki Produktów

Biblioteka kart charakterystyki produktu

CENTRUM ZASOBÓW