Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Triple-pane glass for windows, stacked on a pile. Krypton, xenon and rare gas mixtures are used in double and triple-pane insulated window production.

Gazy szlachetne

W produkcji szkła wypełnianie gazami szlachetnymi poprawia jakość lub funkcjonalność produktu

Gazy specjalne, takie jak krypton, ksenon, neon i mieszanki gazów szlachetnych są używane do wypełniania szklanych elementów, co poprawia ich jakość lub funkcjonowanie. Zwłaszcza krypton używany jest jako wypełniacz w produkcji okien izolujących z podwójnymi i potrójnymi szybami. Główne zalety stosowania kryptonu to ograniczenie strat ciepła, zwiększenie oporu cieplnego jednostki oraz zmniejszenie poziomu promieniowania słonecznego. Zastosowanie kryptonu, ksenonu i mieszanin gazów szlachetnych pozwala także na zwiększenie wartości R lub zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła U izolacji okien i drzwi. Te gazy szlachetne używane są również do wypełniania żarówek i lamp neonowych.