Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące tlenu

Jakie są najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać podczas przenoszenia butli? plus minus

Podczas przenoszenia butli należy przestrzegać tych prostych, aczkolwiek ważnych wytycznych:

 • sprawdzić, czy zawór jest zamknięty;
 • odłączyć wszystkie regulatory i sprawdzić ponownie, czy zawór jest zamknięty;
 • zawsze należy zachować ostrożność podczas podnoszenia – butle są ciężkie.

Prosimy o zapoznanie się z arkuszem danych bezpieczeństwa o nazwieOgólne zasady obsługi butli'.

Jak bezpiecznie korzystać z butli z tlenem i acetylenem? plus minus

Oto film zawierający dodatkowe informacje na temat bezpiecznego używania tlenu i acetylenu dla przeszkolonych użytkowników tych gazów:

 • Zamknąć zawór butli
 • Jeśli wyciek ustał
  • Wycofać butlę z eksploatacji i wyraźnie ją oznaczyć
  • Skontaktować się z nami, aby ustalić termin odbioru butli
 • Jeśli butla nadal przecieka
  • Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna
  • Unikać źródeł zapłonu, takich jak wentylatory obsługiwane elektrycznie inne niż EX
  • Jeśli to możliwe i bezpieczne, należy przenieść butlę w bezpieczne miejsce na zewnątrz, z dala od źródeł zapłonu i ciepła oddzielone od miejsc dostępu publicznego
  • Ewakuować ludzi z terenu w pobliżu butli
  • Zadzwonić po straż pożarną i skontaktować się z nami

Jeśli obsługuje się butle podczas pożaru należy w każdym przypadku:

 • Wszcząć alarm i ewakuować teren.
 • Skontaktować się ze służbami ratunkowymi
 • Poinformować pracowników służb o liczbie, rodzaju i lokalizacji butli (o ile to możliwe).
 • Jeśli to możliwe, chłodzić butle z bezpiecznej odległości.
 • Poinformować firmę Air Products, dzwoniąc pod numer telefonu 08085 02 02 02

Nie podchodzić do butli w trakcie pożaru oraz aż do uzyskania informacji od służb ratunkowych, że jest to bezpieczne.

Broszura „Całkowite bezpieczeństwo – butle w ogniu”

Ulotka bezpieczeństwa BCGA Butle w ogniu

W jaki sposób dotyczą mnie przepisy ADR i zasada 1000 punktów? plus minus

Od 1 stycznia 2007 r. istnieje wymóg posiadania przez kierowcę każdego rodzaju pojazdu, nie tylko pojazdów powyżej 3,5 tony, przewożącego towary niebezpieczne powyżej progów, świadectwa szkolenia zawodowego lub licencji ADR.

Jeśli chcesz skorzystać z wyłączenia niektórych wymagań przepisów ADR (takich jak obowiązek posiadania pomarańczowych tablic, kamizelek odblaskowych i klinów pod koła), musisz poznać zasadę 1000 punktów i progi ograniczonej ilości. Pełne przepisy ADR mają zastosowanie tylko wtedy, gdy pojemność butli przekroczy ten próg ilościowy.

Prosimy o pobranie naszego przewodnika na temat przepisów ADR i zasady 1000 punktów.

Jaka jest klasyfikacja ADR tlenu? plus minus
 • Nr UN/identyfikacyjny: UN 1072
 • Odpowiednia nazwa wysyłki: TLEN, STĘŻONY
 • Klasa lub dział: 2
 • Kod tunelu: (E)
 • Etykieta(-y): 2.2 (5.1)
 • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 25
 • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie
 • Symbolem chemicznym jest O₂, a liczba atomowa wynosi 8.
 • Synonimy: tlen, tlen gazowy, tlen w stanie gazowym, GOX
 • Numer rejestracyjny REACH: wymieniony w Aneksie IV/V REACH, zwolnione z rejestracji.
 • Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • Gazy utleniające – kategoria 1 H270: może powodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 • Gazy pod ciśnieniem – gaz sprężony. H280: zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Czy mogę produkować tlen we własnym zakładzie? plus minus

Technologia PRISM Oxygen VSA firmy Air Products spełnia potrzeby różnych branż i zastosowań z uwzględnieniem uzdatniania środowiska i oczyszczania ścieków, wytwarzania szkła, metali żelaznych i nieżelaznych, produkcji cementu i wapna oraz pulpy i papieru. Dowiedz się więcej, oglądając film „Produkcja tlenu na miejscu przy użyciu technologii absorpcji zmiennociśnieniowej z zastosowaniem próżni przy procesie desorpcji (VSA)”.

Generatory tlenu PRISM® VSA – seria T

Dlaczego tlen jest używany w procesach MAP w branży spożywczej? plus minus

Chociaż tlen powoduje rozkład tlenowy żywności i umożliwia rozwój mikroorganizmów aerobowych, czasami jest stosowany w procesach pakowania w modyfikowanej atmosferze (MAP) z ważnych powodów. W kontrolowanych ilościach tlen pomaga zachować świeży, naturalny kolor i możliwość oddychania niektórych produktów żywnościowych, w szczególności świeżego mięsa.

Dowiedz się więcej na temat tlenu w zastosowaniach MAP, odwiedzając naszą stronę dotyczącą MAP.

Tlen jest niezbędny w każdym procesie spalania, zarówno w branży, szklarskiej, segmencie dotyczących minerałów lub metalurgii. Uzupełnienie lub zastąpienie powietrza spalania tlenem pozwala usprawnić spalanie poprzez osiągnięcie maksymalnego transferu ciepła, podniesienie temperatur płomienia i zmniejszenie objętości gazów spalinowych. Wdrożenie wzbogacania tlenowego lub kompletnego systemu spalania acetylenowo-tlenowego pozwala zwiększyć wydajność paliwa i produktywność.

Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci branżowi pomogą w optymalizacji procesu spalania.

Oxy-fuel burner

Tlen jest używany w wielu zastosowaniach wodnych. W przypadku branży akwakultury, czy to w zbiornikach, strumieniach czy jeziorach, zwiększenie zawartości tlenu ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia organizmów wodnych w wodzie i pomaga zintensyfikować wzrost ryb, zapewniając odpowiednią ilość tlenu na kg ryby.

W obszarze napojów i ścieków technologie utleniania ułatwiają oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w celu spełnienia wymaganych norm w zakresie ponownego wykorzystania wody do różnych zastosowań.

Dowiedz się więcej, odwiedzając nasze strony dotyczące odpadów/ścieków.