Krypton

Krypton (Kr) jest produktem ubocznym powstałym podczas wytwarzania ksenonu. Krypton jest głównie stosowany w przemyśle oświetleniowym i materiałach izolacyjnych.

Pobierz broszurę dotyczącą kryptonu

Zastosowanie kryptonu

Krypton jest stosowany do izolacji okien, ponieważ słabo przewodzi ciepło i jest gazem o stosunkowo dużej gęstości. Używany jako gaz wypełniający między dwiema lub trzema warstwami okna, zwiększa izolację cieplną i zmniejsza straty energii. Firma Air Products zajmuje się produkcją mieszanin kryptonu, ksenonu i gazów szlachetnych w celu zwiększenia wartości izolacyjności akustycznej (R) i zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła (U) izolacji okien i drzwi zgodnie z wymaganiami klienta.

Krypton stosowany w przemyśle oświetleniowym charakeryzuje się niebiesko-zielonym światłem i jest tradycyjnie używany w żarówkach halogenowych, żarówkach energooszczędnych, a nawet w gazowych lampach elektronowych używanych w neonach. Stosowanie kryptonu zamiast azotu lub argonu znacznie wydłuża żywotność żarówek, ponieważ krypton jest bardziej stabilny i obojętny. 

Zastosowania​

Izolacja okna przed warunkami środowiskowymi
Firma Air Products dostosowuje mieszaniny zawierające krypton do okien o 2 lub 3 warstwach w celu zwiększenia wartości R i zmniejszenia współczynników U okien.
Oświetlenie
Firma Air Products dostosowuje mieszanki kryptonowe o wysokiej czystości, zapewniając wyjątkową jasność i trwałość żarówki.

Gazy szlachetne

Gazy szlachetne, znane również jako helowce, są najbardziej obojętnymi pierwiastkami znanymi człowiekowi. Występują w środowisku w bardzo niskich stężeniach i są produkowane w instalacji separacji powietrza (ASU). Ze względu na ich unikalne właściwości chemiczne, eksperci znaleźli dla nich bardzo nowatorskie i interesujące zastosowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ksenon dla produkcji półprzewodników i układów pamięci

Ksenon jest używany w produkcji półprzewodników, stosowany w tym procesie musi być bardzo czysty, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia mogą spowodować zanieczyszczenie krzemowego podłoża lub reakcję z innymi związkami, takimi jak fluor, z wytworzeniem trującego i silnie korozyjnego fluorowodoru (HF). Produkowany przez nas ksenon może być używany w laserach ekscimerowych, laserowych gazach buforowych, wytrawianiu DRAM i 3D NAND oraz w wyświetlaczach plazmowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zintegrowane dostawy gazów

Firma Air Products oferuje elastyczne opcje dostaw, które spełnią wszystkie potrzeby klientów – od dużych instalacji oddzielania powietrza po gazy o ultra wysokiej czystości klasy 6,0.

POZNAJ USŁUGI