Wodór

Zastosowania z zakresu wodoroobróbki

Wodór jest podstawowym składnikiem wielu produktów chemicznych, takich jak amoniak i metanol. Jest również wykorzystywany jako główny materiał w procesach wodoroobróbki, w tym utwardzania. Reakcje utwardzania są wrażliwe na wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na czas produkcji, czas eksploatacji katalizatora, tempo produkcji i selektywność. Firma Air Products pomaga usprawnić reakcję utwardzania i obniżyć koszty poprzez wybór najlepszego trybu dostarczania oraz ocenę i optymalizację wykorzystania parametrów kinetycznych lub termodynamicznych reakcji. Możemy także pomóc w optymalizacji procesów obróbki wodorem lub regeneracji katalizatora.

Wodór na potrzeby przemysłu chemicznego

Wodór może być używany w wielu zastosowaniach w przemyśle specjalnym, drobnym i petrochemicznym, w tym w utwardzaniu i obróbce wodorem. Zapewnia on następujące korzyści:

  • Poprawa jakości produktu poprzez optymalizację proporcji zasilania wodorem dla konkretnego materiału wsadowego i katalizatora
  • Oferujemy pomoc w optymalizacji transferu gazu i cieczy w instalacji, aby poprawić jej wydajność i zapewnić bezpieczeństwo

Rośnie liczba czynników przemawiających za stosowaniem wodoru, a jego dostawcy muszą opracowywać innowacyjne rozwiązania, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację przemysłowego kompleksu gazowego za pomocą rurociągu czy o tymczasowe zastosowanie wodoru, współpraca z dostawcą wodoru o szerokim zasięgu i wysokim poziomie dywersyfikacji może otworzyć nowe rozwiązania, które przyniosą korzyści branży chemicznej.

Rurociągi wodoru

Firma Air Products obsługuje sieci rurociągów wodoru na całym świecie. Przykłady obejmują rurociągi w Kanadzie, w Sarnia, Ontario i Edmonton, w stanie Alberta, w Holandii, w Rotterdamie, a także w Stanach Zjednoczonych, w Południowej Kalifornii oraz w Teksasie i Luizjanie na Zachodnim Wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Stale rozwijamy i pogłębiamy współpracę franczyzową.

Elastyczne tryby dostarczania gazu wytwarzanego na miejscu dostosowane do nowych wymogów produkcyjnych

Wytwarzanie gazu na miejscu często stanowi optymalne i niedrogie rozwiązanie zapewniające niezawodny sposób dostarczania wodoru. Opracowana przez firmę Air Products modułowa koncepcja trzech generatorów wodoru stanowi korzystne rozwiązanie alternatywne, gwarantujące elastyczność przy minimalnym wpływie na pracę istniejącej instalacji.

Tymczasowe zapotrzebowanie na rynkach o dużej wartości podczas przerw w dostarczaniu wodoru

Postępy w technologii pompowania ciekłym wodorem i systemach dostarczania zwiększyły zakres możliwości tymczasowego dostarczania wodoru. W przypadku wielu producentów specjalizujących się w przemyśle petrochemicznym układy tymczasowego dostarczania gazu mogą zapewnić duże ilości wodoru potrzebnego do utrzymania ciągłości produkcji podczas napraw istniejących generatorów lub reformerów wodoru.

Zapytaj eksperta

"Analizuję niektóre zmiany w moim procesie, które wymagają użycia wodoru. W jaki sposób firma Air Products może mi pomóc w zrozumieniu potencjalnych skutków?"

WODÓR W ELEKTROWNI

Rozwiązania nowych problemów w branży węglowodorowej, petrochemicznej i transportowej

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. technicznych.

Możemy pomóc w optymalizacji wykorzystywania wodoru, aby poprawić wydajność procesów.

Zadzwoń do nas

Rurociągi wodoru

Firma Air Products obsługuje sieci rurociągów wodoru na całym świecie. Przykłady obejmują rurociągi w Kanadzie, w Sarnia, Ontario i Edmonton, w stanie Alberta, w Holandii, w Rotterdamie, a także w Stanach Zjednoczonych, w Południowej Kalifornii oraz w Teksasie i Luizjanie na Zachodnim Wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Stale rozwijamy i pogłębiamy współpracę franczyzową.

Przed 2012 rokiem firma Air Products eksploatowała dwa oddzielne systemy rurociągów wodoru w Teksasie i Luizjanie. Aby zapewnić klientom dodatkową wartość, firma Air Products połączyła te dwa rurociągi z nowym odcinkiem o długości 180 mil. Dzięki tej rozbudowie jest to największa na świecie fabryka wodoru i sieć rurociągów. Sieć rurociągów firmy Air Products u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej jest obecnie w stanie dostarczać wodór klientom z rurociągu o długości 600 mil z ponad 20 zakładów produkcji wodoru o wydajności 1,4 mld SCFD (standardowe stopy sześcienne dziennie).

Firma Air Products od ponad 40 lat bezpiecznie obsługuje rurociągi wodoru, w których wykorzystuje filozofię projektowania opartą na 100 latach ciągłej niezawodnej pracy. Nasze projekty i procesy obsługi rurociągów spełniają lub przekraczają wymogi przepisów.

Karty Charakterystyki Produktów

Biblioteka kart charakterystyki produktu

CENTRUM ZASOBÓW