Mieszanki kalibracyjne

Mieszaniny używane do kalibracji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz w aplikacjach analitycznych

Mieszaniny gazów wykonujemy zgodnie z najbardziej rygorystycznymi i obowiązującymi standardami światowymi i dlatego nasze mieszanki spełniają wysokie, zróżnicowane wymagania Klientów w zakresie składów oraz stężeń, także tych na poziomie ppb oraz w zakresie klas czystości materiałów użytych do ich produkcji. Oferujemy dodatkowo najdłuższe na rynku okresy stabilności mieszanek (maksymalnie do 120 miesięcy w zależności od składu ilościowo-jakościowego gazu).

Zapytaj eksperta

Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

"Na jakie czynniki należy w szczególności zwrócić uwagę, kupując mieszaniny gazów kalibracyjnych?"

Identyfikowalność
Wszystkie mieszaniny gazów kalibracyjnych oferowane przez Air Products są identyfikowalne zgodnie z międzynarodowymi normami. 

Dokładność
Dokładność i niepewność określają jakość pomiaru i pozwalają użytkownikowi mieszaniny gazów kalibracyjnych na ocenę pewności podanej wartości. Firma Air Products od dziesięcioleci oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie przygotowywania mieszanin gazowych i niestrudzenie pracuje nad poprawą dokładności pomiaru podawanych wartości. Połączenie specjalistycznej wiedzy, nowoczesnych przyrządów pomiarowych o wyjątkowo wysokiej dokładności, najnowszych technologii napełniania w specjalistycznych zakładach gazowych na całym świecie i szerokiej biblioteki materiałów referencyjnych z krajowych instytutów pomiarów umożliwia nam zapewnienie najlepszej na rynku dokładności klientom z całego świata.

Tylko w firmie Air Products standardowa niepewność pomiaru dla wszystkich certyfikowanych mieszanin gazów jest obliczana indywidualnie dla każdego składnika mieszaniny, a w przypadku wielu składników firma oferuje najlepsze na rynku poziomy niepewności do +/- 0,05%. Stanowi to jasny sygnał najwyższej dokładności i wiodącej pozycji firmy Air Products w tej dziedzinie. Dokładność pomaga naszym klientom w zwiększeniu konkurencyjności, zapewnieniu zgodności z przepisami, zwiększeniu ich zyskowności, a także umożliwia osiągnięcie doskonałości technicznej w wielu różnych branżach i zastosowaniach.

Stabilność
Stabilność mieszaniny gazów to okres czasu, w którym mieszanina może być używana po początkowej certyfikacji przez producenta. Dominacja firmy Air Products w dziedzinie stabilności mieszanin opiera się na wielu czynnikach. Dla każdej produkowanej mieszaniny analizujemy optymalny wybór butli i zaworu, najlepsze techniki obróbki powierzchni i przygotowania butli oraz wybór składników o wyjątkowo wysokiej czystości. Te elementy w połączeniu z zaawansowanymi metodami napełniania i technikami analizy umożliwiają firmie Air Products tworzenie niezwykle stabilnych mieszanin.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Centrum zasobów