Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Half-open double pane window. Argon can be used to as an insulator to fill windows.

Argon

Wszechstronny gaz dla branży szklarskiej

Argon to niereaktywny, bezbarwny, niepalny gaz o niskim przewodnictwie cieplnym, który łatwo ulega jonizacji.