Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
High-precision weights for standard weight measurements

Mieszanki certyfikowane 

Oferta obejmuje mieszanki kalibracyjne z certyfikatem wydawanym przez nasze akredytowane laboratoria zgodnie z normą ISO 17025

Certyfikowane mieszanki produkowane są w naszych laboratoriach, które posiadają akredytację zgodną z ISO 17025. Wykonywane mieszanki spełniają najbardziej rygorystyczne i obowiązujące standardy światowe w zakresie objętym akredytacją.

Mieszanki certyfikowane dostarczamy w butlach 10- i 50-litrowych.


Zapytaj eksperta

Expert Trish Lees
Trish Lees

Specjalista ds. rozwoju

Ile maksymalnie składników może zawierać certyfikowana mieszanina?

Air Products oferuje mieszaniny gazów kalibracyjnych zawierające wszystkie składniki NO, SO₂, CO and CO₂ w tej samej butli, poświadczone certyfikatem ISO 17025 przez akredytowane laboratorium.