Seifi Ghasemi omawia mocne strony Air Products, wiodącą pozycję firmy w dziedzinie wodoru oraz przedstawia wizję tworzenia czystszej przyszłości w podkaście "Leadership Next" magazynu Fortune.

Air Products’ Chairman, President and CEO Seifi Ghasemi

Podcast „Leadership Next” magazynu Fortune Media, bada zmieniające się zasady przywództwa firm i sposoby w jaki dyrektorzy generalni radzą sobie z nią radzą. Od chwili rozpoczęcia serii w marcu 2020 wyemitowano ponad 175 odcinków.

Prezes i dyrektor generalny Air Products Seifi Ghasemi spotkał się niedawno w Nowym Jorku z dyrektorem generalnym magazynu Fortune Alanem Murrayem i redaktorem naczelnym Michalem Lev-Ramem w celu przeprowadzenia szczegółowego wywiadu. Podcast trwający około 33 minut został wyemitowany 5 marca i jest dostępny na stronie Fortune’s site oraz na głównych platformach streamingowych.

Wykorzystując mocne strony Air Products w podstawowej działalności związanej z gazami przemysłowymi, Seifi skupia się na przywództwie w dziedzinie wodoru i zaangażowaniu firmy w dostarczanie niebieskiego i zielonego wodoru na rynki światowe. Nazywając go „jedynym źródłem energii”, opisuje, jak czysty wodór jest niezbędny do zwalczania skutków zmian klimatycznych i tworzenia czystszej przyszłości, zwracając uwagę na odpowiedzialność Air Products za przewodzenie w tej przestrzeni:

“… i dlatego rozpoczęliśmy tę podróż z niebieskim i zielonym wodorem w 2014 roku, 10 lat temu. I tu właśnie jesteśmy dzisiaj, tam gdzie faktycznie budujemy niektóre z zakładów, ponieważ musieliśmy opracować technologie. Musieliśmy opracować projekty, zebrać ludzi. To nie jest tak, że ktoś, deweloper projektu, budzi się pewnego ranka i mówi:… Chcę zostać firmą zajmującą się wodorem. To nie działa w ten sposób…

… jeśli wodór jest jedynym rozwiązaniem, a my jesteśmy największą firmą produkującą wodór, naszym obowiązkiem jest to zrobić. Mam na myśli, kto inny to zrobi? Jeśli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi?”

Oprócz omówienia powodów, dla których jego zdaniem Air Products ma obowiązek pchać rynki w kierunku rozwiązań w zakresie czystej energii, w tym wodoru, Seifi odpowiada także na pytania dotyczące tego, kiedy po raz pierwszy zaczął skupiać się na zmianach klimatycznych, jak widzi drogę do światowych celów zerowej emisji netto oraz dlaczego zdecydował się dołączyć do Air Products. Opowiada także o swoim doświadczeniu osobistym i zawodowym, które pomogło ukształtować jego poglądy i styl przywództwa. 

Posłuchaj odcinka tutaj.