Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Dr Erin Sorensen

Dyrektor generalny, Air Products Membrane Solutions

Dr Erin Sorensen jest dyrektorem generalnym Air Products Membrane Solutions, zlokalizowanej w St. Louis w stanie Missouri, USA. Jest odpowiedzialna za sprzedaż, technologię i produkcję membran. Oprócz Saint Louis, Air Products Membrane Solutions działa także w: Kristiansand (Norwegia), Yantai (Chiny) i Tokio (Japonia). 

Dr Sorensen dołączyła do zespołu Air Products w 2005 r. jako doktorant w ramach program rozwoju zawodowego. Pełniła coraz bardziej odpowiedzialne funkcje na różnych stanowiskach. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Membrane Solutions w 2017 r., Pani Sorensen pełniła funkcję kierownika w dziale adsorpcji kriogenicznych oraz kierowała rozwojem biznesu nowych procesów i materiałów adsorpcyjnych dla kriogenicznego rozdziału powietrza, wodoru i gazów rzadkich. W 2018 roku Pani Sorensen otrzymała tytuł Wybitnego Naukowca Air Products w uznaniu jej wkładu w technologię adsorpcji. Posiada 13 patentów w USA. Ostatnio pełniła funkcję kierownika ds. nowych produktów i aplikacji dla rozwiązań membranowych.

Dr Sorensen posiada tytuł licencjata w dziedzinie chemii z Iowa State University oraz stopień doktora w dziedzinie chemii nieorganicznej na Northwestern University. 

10/2021