Edward L. Monser
Edward L. Monser Download full resolution image

Edward L. Monser

(Dyrektor Generalny)
Emerytowany prezes i dyrektor operacyjny firmy
Emerson Electric Co.
Dyrektor firmy od 2013 r

Edward Monser był prezesem firmy Emerson Electric Co., globalnej firmy zajmującej się produkcją przemysłowych urządzeń sterujących od 2010 r. do przejścia na emeryturę w 2018 r. W chwili odejścia na emeryturę miał ponad 30-letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach operacyjnych w firmie Emerson i odgrywał kluczową rolę w globalizacji firmy, zajmując coraz wyższe stanowiska, w tym dyrektora operacyjnego w latach 2001-2015 i prezesa podmiotu zależnego Rosemount Inc. w latach 1996-2001, a także zajmując różne stanowiska operacyjne, zajmując się nowymi produktami, inżynierią i technologią. E. Monser jest obecnie dyrektorem prywatnej firmy Vertiv, która dostarcza sprzęt i usługi dla centrów danych oraz Canadian Pacific Railway Ltd. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Forum Partnerstwa Strategicznego USA-Indie oraz członka zarządu ds. rozwoju gospodarczego chińskiej prowincji Guangdong oraz był dyrektorem i wiceprzewodniczącym Amerykańsko-chińskiej Rady Biznesu. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki w Illinois Institute of Technology oraz tytuł licencjata w dziedzinie edukacji na Eastern Michigan University.

Jako były prezes i dyrektor generalny wiodącej globalnej organizacji przemysłowej, Edward Monser zapewnia Zarządowi solidne zrozumienie operacji przemysłowych, optymalizację łańcucha dostaw i ciągłe usprawnienia, duże doświadczenie w międzynarodowych operacjach biznesowych, szczególnie na rynkach wschodzących, oraz wykazuje umiejętność planowania strategicznego i rozwoju organizacji.