Dział operacyjny, dział utrzymania ruchu, technicy

Możliwości zawodowe

Firma Air Products szuka pracowników, którzy chcą związać się i rozwijać w dynamicznym zespole skupiającym się na kwestiach jakości i bezpieczeństwa. Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie w firmie produkcyjnej.

Poszukujemy pracowników z następujących dziedzin:

  • Obsługa instalacji
  • Logistyka
  • Produkcja
  • Sterowanie
  • Konserwacja
  • Mechanika
  • Spawanie
  • Przyrządy i urządzenia elektryczne

Firma Air Products poszukuje pracowników, którzy chcą pracować w szybkim tempie, w środowisku skoncentrowanym na jakości i bezpieczeństwie.

Rozwój zawodowy

Wierzymy, że człowiek uczy się przez całe życie. Dlatego tworzymy środowisko do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Pomagamy naszym pracownikom rozwijać talenty i umiejętności, które wnoszą do firmy Air Products, oferując zasoby i narzędzia umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału.

Air Products University Kieruje działaniami naszej firmy w zakresie ustawicznego uczenia się. Składa się z 11 kolegiów, które zapewniają procedury, narzędzia, zasoby, materiały i programy wewnątrz formalnej struktury. Wykraczają jednak poza tradycyjne ramy szkoleń, aby pomóc w uchwyceniu nieformalnej nauki i najlepszych praktyk oraz w wymianie wiedzy i doświadczenia. 

Globalny program mentoringu — Zapewnia naszym pracownikom możliwość kontaktu z inną osobą, która może podzielić się swoją wiedzą, inną perspektywą oraz doświadczeniem życiowym i zawodowym. Nauka wypływająca z doświadczenia innych osób to doskonały sposób poznawania kultury firmy, dalszego rozwoju własnych osiągnięć i pogłębiania wiedzy.

Zwrot kosztów nauki — Wspieramy ustawiczne kształcenie w ramach promowania rozwoju zawodowego naszych pracowników i ich lepsze przygotowanie do spełniania bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych. 

Inne możliwości rozwoju zawodowego