Funkcje korporacyjne

 

Okazje biznesowe

Inżynierowie tworzący projekty, przedstawiciele handlowi, analitycy finansowi lub specjaliści ds. IT – każdy znajdzie swoje miejsce w firmie Air Products. Firma szuka wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów gotowych podjąć wyzwania i wykorzystać szansę.

Poszukujemy pracowników z następujących dziedzin: 

  • Księgowość i finanse
  • Administracja
  • Usługi Inżynieryjne
  • Działalność operacyjna
  • Informatyka (Information Technology)
  • Zaopatrzenie (Procurement)
  • Badania i rozwój
  • Sprzedaż i marketing 
Firma Air Products poszukuje wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy lubią wyzwania i możliwości.

Rozwój zawodowy

Wierzymy, że człowiek uczy się przez całe życie. Dlatego tworzymy środowisko do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Pomagamy pracownikom w rozwijaniu talentów i umiejętności, które wnoszą do firmy Air Products, oferując zasoby i narzędzia umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału. 

Air Products University — Kieruje ciągłym wysiłkiem edukacyjnym naszej firmy. Składa się z 11 kolegiów, które zapewniają procedury, narzędzia, zasoby, materiały i programy wewnątrz formalnej struktury. Wykraczają jednak poza tradycyjne ramy szkoleń, aby pomóc w uchwyceniu nieformalnej nauki i najlepszych praktyk oraz w wymianie wiedzy i doświadczenia. 

Naukowe wspólnoty praktyki — Ponad 100 uczestników zapewnia możliwość wymiany informacji poprzez tworzenie środowiska, w którym każdy pracownik firmy może uczyć się z doświadczenia innych, wykorzystywać ich wiedzę i współpracować przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Zwrot kosztów nauki — Wspieramy ustawiczne kształcenie jako wsparcie rozwoju zawodowego naszych pracowników i ich lepsze przygotowanie do spełniania bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.

Inne możliwości rozwoju zawodowego