Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Example of Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling representation of a melting furnace

Komputerowe modelowanie dynamiki płynów (CFD) w produkcji metali

Badanie i analiza sposobów zwiększenia wydajności i redukcji kosztów

W obecnych warunkach intensywnej konkurencji producenci metalu wciąż szukają sposobów na zwiększenie wydajności produkcji i zysków, poprawę jakości produktów i ogólną optymalizację procesów. Wdrażanie zmian w procesach roboczych oparte na zasadzie prób i błędów naraża proces produkcyjny na duże ryzyko i koszty.

Sprawdzone możliwości modelowania firmy Air Products pozwalają na badanie i analizę sposobów zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów bez niepotrzebnego ryzyka. Nasze modele analityczne zapewniają szybkie, sprawdzone wyniki i zalecenia w szerokim zakresu operacji przetapiania, rafinacji i przetwarzania w produkcji metali.

Studium przypadku

Dzięki komputerowemu modelowaniu mogliśmy opracować odpowiednią technologię i optymalne rozmieszczenie palników oraz tryby spalania tlenowo-paliwowego i połączyć je z regeneracyjnymi palnikami powietrzno-paliwowymi klienta, aby znacząco zwiększyć produkcję.