Komputerowe modelowanie dynamiki płynów (CFD) w produkcji metali

Badanie i analiza sposobów zwiększenia wydajności i redukcji kosztów

W obecnych warunkach intensywnej konkurencji producenci metalu wciąż szukają sposobów na zwiększenie wydajności produkcji i zysków, poprawę jakości produktów i ogólną optymalizację procesów. Wdrażanie zmian w procesach roboczych oparte na zasadzie prób i błędów naraża proces produkcyjny na duże ryzyko i koszty.

Sprawdzone możliwości modelowania firmy Air Products pozwalają na badanie i analizę sposobów zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów bez niepotrzebnego ryzyka. Nasze modele analityczne zapewniają szybkie, sprawdzone wyniki i zalecenia w szerokim zakresu operacji przetapiania, rafinacji i przetwarzania w produkcji metali.

Modelowanie CFD to bardzo wszechstronne narzędzie do analizy i optymalizacji procesów. Oto kilka przykładów:

  • Identyfikacja chłodnych punktów w piecu i ocena wpływu skuteczności różnych technologii i lokalizacji palników
  • Identyfikacja gorących punktów, w których można umieścić czujniki do monitorowania zużycia materiałów ogniotrwałych
  • Symulowanie różnych scenariuszy operacyjnych w celu określenia optymalnych modyfikacji procesów poprzez zastosowanie technologii tlenowo-paliwowej, wzbogacania tlenowego lub wprowadzania gazu

STUDIUM PRZYPADKU

Dzięki komputerowemu modelowaniu mogliśmy opracować odpowiednią technologię i optymalne rozmieszczenie palników oraz tryby spalania tlenowo-paliwowego i połączyć je z regeneracyjnymi palnikami powietrzno-paliwowymi klienta, aby znacząco zwiększyć produkcję.

Skorzystaj z komputerowego modelowania dynamiki płynów (CFD), aby ocenić możliwości zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.

Nasi eksperci w zakresie modelowania CFD mogą zademonstrować, jak modelowanie procesów pozwala opracować zoptymalizowane, indywidualne rozwiązania przystosowane do Twojej działalności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!