Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące butli

Jak należy przechowywać butle? plus minus

Butle mogą mieć różne kształty oraz rozmiary i każda z nich może być przyczyną urazów i szkód, gdy są niewłaściwie przechowywane. Ponadto ze względów bezpieczeństwa niektóre produkty (w szczególności tlen i acetylen) nie powinny być przechowywane obok siebie.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla bezpiecznego przechowywania butli. W celu uzyskania dalszych porad i informacji prosimy o kontakt z firmą Air Products.

Podczas przenoszenia butli należy przestrzegać tych prostych, aczkolwiek ważnych wytycznych:

 • sprawdzić, czy zawór jest zamknięty;
 • odłączyć wszystkie regulatory i sprawdzić ponownie, czy zawór jest zamknięty;
 • zawsze należy zachować ostrożność podczas podnoszenia – butle są ciężkie.

Prosimy o zapoznanie się z arkuszem danych bezpieczeństwa o nazwieOgólne zasady obsługi butli'.

Jak bezpiecznie przewozić butle? plus minus

Butle są bardzo ciężkie i przemieszczają się z taką samą prędkością, jak transportujący je pojazd. Jednak, w przeciwieństwie do niego, nie są wyposażone w hamulce i jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone, w trakcie hamowania mogą się przesunąć do przodu, powodując poważne uszkodzenia.

Istnieje kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać:

 • Zakaz palenia
 • Należy się upewnić, że zawory butli są odpowiednio zakręcone
 • Jeśli butla jest wyposażona w zaślepkę, należy ją zamontować
 • Przewietrzyć pojazd i otworzyć okna. Nie transportować butli w bagażniku samochodu
 • Zdemontować sprzęt, taki jak regulatory, węże i palniki
 • Sprawdzić, czy wszystkie butle są prawidłowo zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas podróży
 • Udać się bezpośrednio do celu
 • Po przybyciu na miejsce lub w przypadku dłuższego postoju należy natychmiast rozładować butle i przechowywać je w wentylowanym miejscu

Więcej informacji na temat załadunku, rozładunku, odbioru i transportu butli z gazem można znaleźć w przewodniku „Bezpieczny transport gazu” autorstwa European Industrial Gas Association (EIGA).

Od 1 stycznia 2007 r. istnieje wymóg posiadania przez kierowcę każdego rodzaju pojazdu, nie tylko pojazdów powyżej 3,5 tony, przewożącego towary niebezpieczne powyżej progów, świadectwa szkolenia zawodowego lub licencji ADR.

Jeśli chcesz skorzystać z wyłączenia niektórych wymagań przepisów ADR (takich jak obowiązek posiadania pomarańczowych tablic, kamizelek odblaskowych i klinów pod koła), musisz poznać zasadę 1000 punktów i progi ograniczonej ilości. Pełne przepisy ADR mają zastosowanie tylko wtedy, gdy pojemność butli przekroczy ten próg ilościowy.

Prosimy o pobranie naszego przewodnika na temat przepisów ADR i zasady 1000 punktów.

Jakie środki ochrony należy nosić podczas obchodzenia się z butlą? plus minus

Podczas obchodzenia się z butlą zdecydowanie zaleca się noszenie

 • okularów ochronnych
 • butów roboczych
 • zwykłych rękawic roboczych

Do cięcia i spawania należy używać

 • rękawic spawacza
 • przyłbicy spawalniczej i gogli
 • skórzanych rękawów
 • skórzanego fartucha
 • oraz innego standardowego wyposażenia ochronnego zgodnie z odpowiednią oceną ryzyka danego zastosowania

Safety Boot

Dlaczego należy unikać nakładania smaru lub oleju na butlę? plus minus

Oleje i smary są substancjami, których stosowanie w przemyśle gazowym jest surowo zabronione, ponieważ mogą one reagować w kontakcie z niektórymi gazami, np. tlenem. W przypadku kontaktu z olejami lub tłuszczem tlen i inne gazy utleniające mogą zareagować gwałtownie i wywołać pożar lub wybuch. Smarowanie butli/wiązek jest więc niedozwolone, aby uniknąć potencjalnych wypadków o wysokim ryzyku.

Pracownicy firmy Air Products są przeszkoleni w zakresie niezgodności oleju, smaru i innych substancji z produkowanymi przez nas gazami.

 • Zamknąć zawór butli
 • Jeśli wyciek ustał
  • Wycofać butlę z eksploatacji i wyraźnie ją oznaczyć
  • Skontaktować się z nami, aby ustalić termin odbioru butli
 • Jeśli butla nadal przecieka
  • Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna
  • Unikać źródeł zapłonu, takich jak wentylatory obsługiwane elektrycznie inne niż EX
  • Ewakuować ludzi z terenu w pobliżu butli
  • Zadzwonić po straż pożarną i skontaktować się z nami

Jeśli obsługuje się butle podczas pożaru należy w każdym przypadku:

 • Wszcząć alarm i ewakuować teren.
 • Skontaktować się ze służbami ratunkowymi
 • Poinformować pracowników służb o liczbie, rodzaju i lokalizacji butli (o ile to możliwe).
 • Jeśli to możliwe, chłodzić butle z bezpiecznej odległości.
 • Poinformować firmę Air Products, dzwoniąc pod numer telefonu 08085 02 02 02

Nie podchodzić do butli w trakcie pożaru oraz aż do uzyskania informacji od służb ratunkowych, że jest to bezpieczne.

Broszura „Całkowite bezpieczeństwo – butle w ogniu”

Ulotka bezpieczeństwa BCGA Butle w ogniu

Jak sprawdzić, który gaz spawalniczy jest najlepszy do moich potrzeb? plus minus

Aby znaleźć optymalną mieszaninę gazów do procesu spawania, użyj naszego narzędzia do wyboru gazu Spawanie i cięcie umieszczonego na stronie.

Skorzystaj z naszego selektora gazów Freshline® MAP MAP na stronie, aby określić idealną mieszaninę gazów dla danego produktu spożywczego.

Skorzystaj z naszego kalkulatora Balloonium® na stronie Imprezy lub wydarzenia , aby znaleźć butlę odpowiednią do potrzeb.