Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Designing models on computer

Usługi modelowania komputerowego

Zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu modelowania problemów badawczych i inżynieryjnych

Jakie są zalety naszych usług modelowania obliczeniowego?

0883-chemicals
Chemia obliczeniowa

Obliczenia o wysokiej wydajności do przewidywania właściwości materiałów, właściwości inżynieryjnych, charakterystyki bezpieczeństwa i kosztów

1008-desktop
Komputerowe modelowanie dynamiki płynów

Analizy na potrzeby koncepcyjnego badania projektów, szczegółowego rozwoju produktu, zwiększania skali, rozwiązywania problemów i modernizacji

0950-medical
Kinetyka i modelowanie reaktora

Podstawy reakcji i interakcji z procesami transportu w reaktorze, klucz do projektowania procesów

ap0136-science-research-analysis
Modelowanie i optymalizacja procesów

Optymalizacja i osiągnięcie pożądanych celów w zakresie wydajności, w tym pod względem kosztów, wydajności procesu i właściwości materiału

0850-calcuator
Nauki statystyczne

Statystyki i techniki modelowania, analiza i optymalizacja wszystkich etapów pracy zakładu

0990-presentation
Eksploracja danych

Proces stosowany w optymalizacji działalności zakładu w celu ułatwienia podejmowania decyzji w zakresie prognozowania, sprzedaży i marketingu

ap0007-equipment
Matematyka stosowana i metody obliczeniowe

Tworzenie rozwiązań z dziedziny matematyki i informatyki naukowej w celu wyeliminowania problemów, które nie zostały jeszcze optymalnie rozpracowane