Usługi modelowania komputerowego

Zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu modelowania problemów badawczych i inżynieryjnych

Korzystając z metod chemicznych obliczeń komputerowych, możemy tworzyć prognozy dotyczące atrybutów wydajności materiałów, właściwości inżynieryjnych, charakterystyki bezpieczeństwa i kosztów. Oferujemy również technologie do komputerowego modelowania dynamiki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) do przewidywania przepływu płynów, transferu ciepła i masy, reakcji chemicznych i powiązanych zjawisk.

Nasze stosowane metody matematyczne i numeryczne zostały stworzone w celu wyeliminowania problemów, które nie zostały jeszcze optymalnie rozwiązane.

Nasze metody modelowania reaktora i kinetyki zapewniają narzędzie do projektowania i zwiększania skali procesów chemicznych.

Dzięki modelowaniu procesów będziesz w stanie osiągnąć pożądane cele w zakresie wydajności (np. kosztów, wydajność procesu, właściwości materiałów) w ramach praktycznych ograniczeń systemu.

Zapewniamy techniki statystyczne ułatwiające modelowanie, analizę i optymalizację operacji w laboratoriach oraz zakładach pilotażowych i komercyjnych, a dzięki technikom eksploracji danych możemy pomóc w pozyskiwaniu kluczowych danych dotyczących procesów i systemów poprzez odkrywanie ukrytych korelacji i statystycznie istotnych wzorców.

Jakie są zalety naszych usług modelowania obliczeniowego?

Chemia obliczeniowa

Obliczenia o wysokiej wydajności do przewidywania właściwości materiałów, właściwości inżynieryjnych, charakterystyki bezpieczeństwa i kosztów

Komputerowe modelowanie dynamiki płynów

Analizy na potrzeby koncepcyjnego badania projektów, szczegółowego rozwoju produktu, zwiększania skali, rozwiązywania problemów i modernizacji

Kinetyka i modelowanie reaktora

Podstawy reakcji i interakcji z procesami transportu w reaktorze, klucz do projektowania procesów

Modelowanie i optymalizacja procesów

Optymalizacja i osiągnięcie pożądanych celów w zakresie wydajności, w tym pod względem kosztów, wydajności procesu i właściwości materiału

Nauki statystyczne

Statystyki i techniki modelowania, analiza i optymalizacja wszystkich etapów pracy zakładu

Eksploracja danych

Proces stosowany w optymalizacji działalności zakładu w celu ułatwienia podejmowania decyzji w zakresie prognozowania, sprzedaży i marketingu

Matematyka stosowana i metody obliczeniowe

Tworzenie rozwiązań z dziedziny matematyki i informatyki naukowej w celu wyeliminowania problemów, które nie zostały jeszcze optymalnie rozpracowane

Czy poszukujesz nowych metod rozwiązywania problemów?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami i inżynierami, aby wdrożyć techniki modelowania serwisowego w swojej działalności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI