Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Example CFD modeling representation of a glass furnace

Komputerowe modelowanie dynamiki płynów w produkcji szkła i fryty szklanej

Badanie i analiza sposobów zwiększenia wydajności i redukcji kosztów

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku producenci szkła szukają sposobów na zwiększenie wydajności produkcji i osiąganych zysków, poprawę jakości produktu i ogólną optymalizację procesów. To trudne zadanie. Wdrażanie zmian operacyjnych w procesach roboczych oparte na zasadzie prób i błędów naraża proces produkcyjny na ogromne ryzyko i koszty. Sprawdzone usługi konsultacyjne firmy Air Products pozwalają na badanie i analizę sposobów zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów bez niepotrzebnego ryzyka. Analizy modelowania zapewniają szybkie i pewne wyniki oraz praktyczne zalecenia.