Komputerowe modelowanie dynamiki płynów w produkcji szkła i fryty szklanej

Badanie i analiza sposobów zwiększenia wydajności i redukcji kosztów

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku producenci szkła szukają sposobów na zwiększenie wydajności produkcji i osiąganych zysków, poprawę jakości produktu i ogólną optymalizację procesów. To trudne zadanie. Wdrażanie zmian operacyjnych w procesach roboczych oparte na zasadzie prób i błędów naraża proces produkcyjny na ogromne ryzyko i koszty. Sprawdzone usługi konsultacyjne firmy Air Products pozwalają na badanie i analizę sposobów zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów bez niepotrzebnego ryzyka. Analizy modelowania zapewniają szybkie i pewne wyniki oraz praktyczne zalecenia.

Usługi komputerowego modelowania procesów produkcji szkła firmy Air Products pozwalają analizować różne zastosowania.

Modelowanie obszaru spalania

  • Umożliwia reprezentację przepływu, temperatur i stężenia substancji dla różnych konfiguracji pieca
  • Pozwala określić odpowiednie ilości, wymiary i pozycje palników oraz optymalną dystrybucję paliwa zapewniającą maksymalną wydajność pieca

Modelowanie topienia szkła

  • Pozwala ocenić zmiany konstrukcji pieca i parametrów roboczych
  • Może pomóc w analizie procesu topienia dzięki informacjom dotyczącym przepływu szkła i obszarów temperatur, rozkładowi czasu przebywania materiałów w różnych strefach, wskaźnikom topienia i rozdrabniania oraz monitorowaniu cząstek

Po opracowaniu modelu zespół Air Products interpretuje wyniki i podaje zalecenia.

Zrób pierwszy krok w kierunku zwiększenia produktywności procesów.

Ekspertów firmy Air Products opłaca się angażować już na wczesnym etapie planowanej rekonstrukcji lub modernizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!