Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące spawania i cięcia

Jak mogę zwiększyć prędkość spawania metodą TIG? plus minus
 • Zwiększyć prąd spawania. Nie tylko pozwala to zwiększyć prędkość spawania, ale też często zwiększa penetrację.
 • Zwiększenie prądu zwiększa rozmiar jeziorka spawalniczego, w związku z czym konieczne może być ustawienie przedmiotu obróbki w pozycji PA lub PB.
 • Do dalszego zwiększania prędkości spawania mogą być również używane niektóre gazy spawalnicze – patrz Narzędzie wyboru gazu spawalniczego.

 • Zakładając, że konieczne jest zachowanie tego samego rozmiaru spawu, należy zwiększyć prędkość podawania drutu (WFS) lub natężenie prądu spawania. Nie tylko pozwala to zwiększyć prędkość spawania, ale także zwiększa tempo osadzania i często zwiększa penetrację.
 • Zwiększenie prądu zwiększa rozmiar jeziorka spawalniczego, w związku z czym konieczne może być ustawienie przedmiotu obróbki w pozycji PA lub PB.
 • Do dalszego zwiększania prędkości spawania mogą być również używane niektóre gazy spawalnicze – patrz Narzędzie wyboru gazu spawalniczego.

Nasz gaz Alumaxx® Plus umożliwia zwiększenie prędkości pracy, jak również jej jakości. Na przykład w ciągu 20 sekund można zespawać metodą TIG odcinek 50 mm, podczas gdy przy użyciu czystego argonu byłoby to 30 mm.

Ferromaxx® Plus to wyjątkowy gaz, który umożliwia zwiększenie prędkości spawania do 17%. Nie tylko przyspiesza spawanie, ale także skraca czas przygotowań.

Czym są normy EN 1090 i ISO 3834? plus minus
 • Norma EN 1090 to europejska norma regulująca produkowanie i montaż konstrukcji ze stali lub aluminium, stanowiąca część rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych z 2011 r. (CPR – Construction Products Regulation).
 • Z dniem 1 lipca 2014 r., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), oznaczenie CE dla stali konstrukcyjnej zgodnej z normą EN 1090-1 stało się obowiązkowe dla produktów wytwarzanych i sprzedawanych na rynku budowlanym w UE.
 • Norma EN 1090 składa się z trzech części:
  1. EN 1090-1: Wymagania dotyczące oceny zgodności komponentów konstrukcyjnych (oznakowanie CE)
  2. EN 1090-2: Wymagania techniczne dotyczące wykonywania konstrukcji stalowych
  3. EN 1090-3: Wymagania techniczne dotyczące wykonywania konstrukcji aluminiowych
 • Jeśli spawanie jest częścią procesu, wymagane jest stosowanie systemu zarządzania jakością spawania, który musi być zgodny z normą EN ISO 3834. Firma powinna zaangażować odpowiedzialnego koordynatora spawania w celu kontrolowania systemu zarządzania jakością spawania.
 • Jeśli posiadasz certyfikat EN 1090 dla klasy wykonania (EXC) 2 lub niższej, możesz stosować standardowe raporty z procedur spawalniczych. Firma Air Products zapewnia standardowe protokoły kwalifikowania technologii spawania (WPQR) dla różnych zastosowań spawalniczych.

Są to równoważne normy, które są tworzone przez różne organizacje stosujące inną terminologię. Kiedy dany gaz jest zgodny z jedną z tych norm, jest również zgodny z drugą.

 • W zależności od wymaganego zastosowania spawalniczego możliwe jest opracowanie własnej specyfikacji technologicznej spawania (WPS) na podstawie standardowych protokołów kwalifikowania technologii spawania (WPQR).
 • Jeśli konieczne jest opracowanie własnych procedur WPQR, wersje standardowe mogą być przydatne jako punkt wyjścia.
 • Firma Air Products zapewnia standardowe protokoły kwalifikowania technologii spawania (WPQR) dla różnych zastosowań spawalniczych.

Tak. Zobacz butlę Integra® firmy Air Products, którą można użyć w procesach spawania, cięcia i lutowania twardego.

W jaki sposób mogę zminimalizować utlenianie powierzchni spawu? plus minus
 • Należy upewnić się, że osłona gazowa jest wystarczająca do ochrony jeziorka spawalniczego i sąsiedniego obszaru spawania.
 • Podczas spawania materiałów reaktywnych, takich jak tytan lub cyrkon, oraz pracy z dużym prądem lub dużym jeziorkiem spawalniczym
 • Użyj gazów Maxx firmy Air Products® w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

MIG/MAG Flow Guide

Stainless Steel

Aluminum

 • Zwiększyć napięcie łuku lub zwiększyć jego długość.
 • Spawanie metodą forhendową (pchanie).
 • Użyj gazów Maxx firmy Air Products® w celu zapewnienia optymalnej wydajności

Istnieje wiele czynników, powodujących odpryski. Powstają one podczas spawania metodą MIG/MAG, gdy kropelki stopionego metalu są wyrzucane z jeziorka spawalniczego. Do potencjalnych przyczyn należą:

 • Nieprawidłowe parametry spawania; napięcie łuku, prędkość podawania drutu, prąd spawania, wypychanie, przepływ gazu i kąt palnika muszą być zoptymalizowane.
 • Nieoptymalny wybór gazu spawalniczego; na przykład argonu/CO podczas spawania metodą MAG2 Mieszaniny generują więcej rozprysków niż mieszaniny argonu/CO2/O, 2 takie jak Ferromaxx®7 lub Ferromaxx®15.
 • Zły stan powierzchni materiału bazowego. Powierzchnie połączeń i miejsca spawania muszą być czyste i wolne od zanieczyszczeń takich jak olej, farba, zgorzelina i rdza
 • Używanie sprzętu spawalniczego w złym stanie technicznym.
 • Rozmiar spoiny pachwinowej jest definiowany przez grubość spoiny (a) lub długość ramienia (z).
 • W przypadku konstrukcji gotowej powinna to zostać obliczone przez wykwalifikowanego inżyniera projektu budowlanego i wskazane na rysunku.
 • Z wyjątkiem dokumentu AWS D1.1, normy międzynarodowe zazwyczaj nie zawierają wytycznych dotyczących minimalnych rozmiarów spoin pachwinowych.
 • W przybliżeniu grubość spoiny powinna wynosić od 50% do 70% grubości metalu podstawowego.
 • Idealna zależność między grubością spoiny a długością ramienia została podana na poniższym wzorze i przedstawiona w poniższej tabeli - z = √2 * a.

Fillet weld size

rozmiar a

(mm) 
rozmiar z

(mm) 
 Powierzchnia spawu

(mm2)
 2 2.8 4.0
 2.5 3.5 6.3
 3 4.2 9.0
 3.5 4.9 12.3
 4 5.7 16.0
 5 7.1 25.0
 6 8.5 36.0

Inomaxx® Plus zwiększa prędkość spawania nawet o 17% i zapewnia gładszą spoinę. Zachęcamy do zarezerwowania pokazu i wypróbowania tej mieszaniny w swoich zastosowaniach.

Dużo zapachu pochodzi z ozonu. Korzystanie z gazu Inomaxx® TIG powoduje zmniejszenie stężenia ozonu z 0,013 ppm do zaledwie 0,001 ppm – nadzwyczajna redukcja o ponad 90%.

Nasze butle Integra® są wyposażone w zintegrowane optymalizatory przepływu – urządzenia zaprojektowane z myślą o dużej precyzji, zapewniające optymalny, zadany przepływ dla procesu spawania.

Zespoły ekspertów ds. wykorzystania technologii laserowych, zatrudnionych w firmie Air Products, mają dostęp do danych szczegółowo określających niezbędne czystości, ciśnienia i przepływy większości popularnych laserów.

Każdy z tych gazów ma swoje zalety i unikalne właściwości. Przygotowaliśmy załączoną tabelę przedstawiającą korzyści płynące z każdego z nich.

Kryteria wyboru paliwa gazowego

Kryterium wyboru

    Acetylen    

    Apachi    

    Propan    

Czas rozpocząć cięcie        ••        •        •
Prędkość cięcia        ••        •        •
       
 ••• = najlepszy wybór       • = również odpowiednie

 

Gaz spawalniczy Ferrolinx® F został specjalnie opracowany do spawania arkuszy o grubości do 10 mm. Skraca czas czyszczenia po spawaniu i zapewnia rozpryski na bardzo niskim poziomie.

Inomaxx® 2 to doskonały, uniwersalny gaz do stali nierdzewnej. Sprawdza się w przypadku materiałów o dowolnej grubości, a także zapewnia doskonałą jakość spawów i jasne wykończenie.

Inomaxx® 2 to doskonały, uniwersalny gaz do stali nierdzewnej. Sprawdza się w przypadku materiałów o dowolnej grubości, a także zapewnia doskonałą jakość spawów i jasne wykończenie.

W każdym procesie istnieje najlepszy dla niego gaz. Naszym klientom oferujemy całą gamę gazów demonstracyjnych, a nasza oferta gazów Maxx® stanowi rozwiązanie dla 98% zastosowań.

Alumaxx® Plus zapewnia doskonałe wyniki w przypadku aluminium, jego stopów i stali węglowej, a Inomaxx® TIG to nasz najlepszy w swojej klasie gaz do austenitycznej stali nierdzewnej.

Nasz produkt Ferrolinx® U został opracowany do użycia jako wszechstronny gaz do spawania stali węglowej metodą MAG. Jest wszechstronny i dostosowany do zmian ustawień parametrów spawania.