Rubber and Plastics

Technical services and gas solutions to meet your process needs

Rubber and plastics processors have come to rely on Air Products’ industry experience, technologies, and technical know-how to help improve their processes. Through our reliable industrial gas supply options and gas-based solutions we can help you improve your operation’s efficiency, safety and profitability.

Leveraging our state-of-the-art laboratories and decades of plant experience in industrial gases and cryogenics, our highly skilled specialists can help you identify areas for potential improvements and recommend solutions that can help you lower costs, improve product quality and shorten cycle times. We can run your material on production-scale equipment at our cryogenic trial facilities to determine the feasibility of using cryogenics in your process. From cryogenic grinding and deflashing systems to tire curing, we can provide gas-based solutions to meet your needs. Our PolarFit® line of cryogenic grinding and deflashing applications are just a few of the technologies to help increase your productivity. Ask Air Products…we’re here to help.

​Innovative and Cost-effective Industrial Gas-based Solutions Can Help You:

  • Increase productivity
  • Reduce process cycle times
  • Enhance safety
  • Streamline equipment installation and start-up
  • Reduce product waste

Gases

Air Products gases, typically provided in gaseous and liquid form, enable customers in a wide range of industries to improve their environmental performance, product quality, and productivity.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Want to know more about how cryogenics can help your process?

Call Air Products for cool solutions to your rubber and plastics needs

Contact Us

Resource Center