Pharmaceuticals

Technical solutions for safer and more productive processes

Air Products can help you to drive innovation in your pharmaceutical business while maintaining competitiveness, ensuring quality control and compliance with regulations such as Good Manufacturing Practices (GMP), pharmacopeias and environmental directives.

With our advanced knowledge of pharmaceutical processes and technology we offer a wide range of innovative and valuable gas solutions to improve the safety, quality, efficiency and productivity of your processes, ranging from your laboratory to your active pharmaceutical ingredient production or drug manufacturing.

A Wide Range of Technical Solutions to Help you Improve

  • Sustainability
  • Environmental & safety performance
  • Product quality
  • Productivity

Do you want to hear more about our pharmaceutical processes?

Book a free consultation with one of our experts.

Contact Us

Gases

Air Products gases, typically provided in gaseous and liquid form, enable customers in a wide range of industries to improve their environmental performance, product quality, and productivity.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.

Resource Center