Oil and Gas

Leading edge industrial gas services and technology for the oil and gas industry

Air Products brings more than 50 years of experience and leading-edge industrial gas services and technology to support the oil and gas industry. From nitrogen supply and service for completion of unconventional wells, to large-scale nitrogen generation units for enhanced oil recovery, Air Products has the supply and distribution network, service teams, and production technology to meet the needs of the oil and gas industry.

Industrial Gas Supply and Services for the Oil and Gas Industry

  • Strategically located industrial gas production facilities
  • Extensive fleet of tankers and portable storage units
  • Dedicated customer service team available 24/7
  • Full range of industrial gas generation and natural gas processing technologies

Do you need industrial gases and services for your oil and gas operations?

Air Products brings more than 50 years of experience and leading-edge industrial gas services and technology to support the oil and gas industry.

Contact Us

APEX Temporary Gas Supply

For over 40 years, customers have relied on Air Products Express Services (APEX) for safe, reliable and fast emergency or temporary H₂, N₂, or O₂ gas supply. APEX Services can be used during plant turnarounds, or start-ups to maintain current operations or to bring the plant back on line quickly and safely. When a refinery’s regular gas supply source is unavailable or to supplement existing gas supply during periods of peak demand to boost profitability contact Air Products APEX Services.
Learn More

Gas Supply Options

Air Products can help you determine the most economical supply option for your particular application and geographic location. Industrial gases are typically provided in gaseous and liquid form through a variety of supply systems.

Tymczasowe dostawy gazów ciekłych APEX

Krótkoterminowe lub awaryjne dostawy gazu ciekłych do rozruchów, okresów szczytowego zapotrzebowania, planowanych lub nieplanowanych czynności konserwacyjnych oraz postojów instalacji lub rurociągów.

Dostawy gazów ciekłych

Dostarczane cysterną do stacjonarych zbiorników kriogenicznych o różnych rozmiarach. Służymy pomocą w ustaleniu odpowiedniego rozmiaru i typu zbiornika na podstawie objętości, żądanego ciśnienia, poziomu czystości, czy natężenia przepływu.

Generatory gazu

Oferujemy kompleksową ofertę bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych technologii wytwarzaniu gazów na miejscu (on-site), które pomagaja klientom, dbającym o zrównoważony rozwój, obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność energetyczną, poprawić jakość produktu końcowego i poprawić efektywność środowiskową.

Membrany PRISM®

Separatory membranowe PRISM generują gaz na miejscu dla zastosowań takich jak wytwarzanie azotu, odwadnianie powietrza, odzyskiwanie wodoru, uszlachetnianie biogazu oraz generowanie powietrza wzbogaconego w tlen.

Dostawy rurociągiem

Zapewniają klientom o dużym zapotrzebowaniu na produkt niezawodne, bezpieczne i elastyczne dostawy realizowane w ekonomiczny sposób.

Resource Center