Cement and Lime

Industrial gas solutions to improve cement and lime operations

By using industrial gases, such as oxygen and nitrogen, you can increase production and profits, improve efficiency and safety, and lower emissions at your cement or lime plants. Having worked with the cement and lime industries for many years, Air Products has developed extensive knowledge and practical experience and has helped customers improve processes throughout their operations.
Download Cement and Lime brochure

Add Oxygen or Nitrogen to Improve Your Operation...

  • Increased production, lower fuel costs, and lower emissions in kiln and precalciner operations with oxygen enrichment
  • Improved safety by using nitrogen to prevent fires and explosions
  • Improved product quality and ability to pour and set concrete faster by adding nitrogen 

Questions? We've got answers.

Contact Us

Lime plant optimized kiln performance with oxygen enrichment

A lime manufacturer's throughput decreased after switching to alternatives fuels. Read how we helped restore the performance they had prior to switching.

Customer Quote

“We believe Air Products is leading the way in oxygen enrichment technology through their knowledge, expertise and professional approach. From installing the equipment, operating the plant, training and providing continued support, Air Products has exceeded all expectations, and continues to impress.”

Managing Director at a lime manufacturer

Gases

Air Products gases, typically provided in gaseous and liquid form, enable customers in a wide range of industries to improve their environmental performance, product quality, and productivity.

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.

Resource Center