System chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

Innowacyjne technologie i rozwiązania

Ta opatentowana technologia wykorzystuje opary kriogenicznego azotu i azot w aerozolu jako chłodziwo do uzyskiwania wysokiej jakości powłok natryskiwania cieplnego. Nasza nowatorska technologia umożliwia wydajne i równomierne chłodzenie powłok poprzez monitorowanie temperatury powłoki i zmienianie intensywności chłodzenia w celu dopasowania do ciepła wytwarzanego w procesie natryskiwania. Może to pomóc w obniżeniu kosztów dzięki wyeliminowaniu przerw na chłodzenie między przebiegami, zredukować straty proszku i gazu, poprawić jakość części (zachować właściwości podłoża, zminimalizować utlenianie powłoki i zmniejszyć obciążenia resztkowe) oraz usprawnić wykorzystanie wyposażenia do natryskiwania cieplnego i kabiny.

Pobierz broszurę dotyczącą technologii chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

​System chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego dopasowany do potrzeb

  • Wykorzystuje ciekły azot i azot w aerozolu do kontrolowania temperatury produktu i otoczenia, powłoki i podłoża
  • Zmniejsza ilość odpadów proszkowych i gazowych oraz poprawia wydajność dzięki krótszemu czasowi obróbki
  • Zapewnia dokładniejszą kontrolę temperatury części w procesie natryskiwania cieplnego
  • Obejmuje czujniki temperatury i skrzynkę sterowniczą z wieloma przewodami chłodzenia
  • Ogranicza utlenianie powłoki
  • Zapewnia precyzyjną, zdefiniowaną przez użytkownika kontrolę temperatury w zakresie 20 stopni i redukuje termiczne zmiękczanie podłoża części
  • Eliminuje przerwy w chłodzeniu między przejściami
  • Może być używany w połączeniu z obecnym systemem chłodzenia sprężonego powietrza
  • Eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych, sztywnych masek ochronnych

Porównanie systemów chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

Tabela po lewej stronie ilustruje różne dostępne funkcje, w zależności od potrzeb związanych z przetwarzaniem.

Dowiedz się więcej o systemie chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego.

Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych ekspertów ds. obróbki metali.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM CHŁODZENIA SUBSTRATÓW

Zautomatyzowany system chłodzenia substratów na potrzeby powlekania powłok paliwowo-tlenowych z dużą prędkością (HVOF)

CENTRUM ZASOBÓW