Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Thermal spray

System chłodzenia podczas natryskiwania cieplnego

Innowacyjne technologie i rozwiązania

Ta opatentowana technologia wykorzystuje opary kriogenicznego azotu i azot w aerozolu jako chłodziwo do uzyskiwania wysokiej jakości powłok natryskiwania cieplnego. Nasza nowatorska technologia umożliwia wydajne i równomierne chłodzenie powłok poprzez monitorowanie temperatury powłoki i zmienianie intensywności chłodzenia w celu dopasowania do ciepła wytwarzanego w procesie natryskiwania. Może to pomóc w obniżeniu kosztów dzięki wyeliminowaniu przerw na chłodzenie między przebiegami, zredukować straty proszku i gazu, poprawić jakość części (zachować właściwości podłoża, zminimalizować utlenianie powłoki i zmniejszyć obciążenia resztkowe) oraz usprawnić wykorzystanie wyposażenia do natryskiwania cieplnego i kabiny.

Zautomatyzowany system chłodzenia substratów

Zautomatyzowany system chłodzenia substratów na potrzeby powlekania powłok paliwowo-tlenowych z dużą prędkością (HVOF)