Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Inteligentna lanca azotu i metanolu

Inteligentna lanca powiadamia o konieczności konserwacji, skracając czas przestojów i zapewniając najwyższą wydajność systemu

Inteligentna lanca azotu i metanolu firmy Air Products informuje w czasie rzeczywistym o wysokości temperatury i ciśnienia. Dane na temat stanu lancy umożliwiają profilaktyczne planowanie jej konserwacji, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów i utrzymanie maksymalnej wydajności systemu.

Zapytaj eksperta

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Liang He

Inżynier ds. badań i rozwoju przetwórstwa metali, Ameryka Północna

Jak obliczyć ilość metanolu potrzebną do nawęglania?

Nawęglanie i inne atmosfery kontrolujące zawartość węgla wymagają źródła CO, które ułatwia dyfuzję węgla na powierzchni metalu. Jednym źródłem jest wytwarzanie atmosfery endotermicznej, w której powietrze i gaz ziemny są poddawane reakcji w generatorze zewnętrznym, tworząc gaz składający się z 20% CO, 40% H₂ i 40% N₂ ze śladowymi ilościami CO₂ i wilgoci.

Innym źródłem CO jest wprowadzenie do pieca mieszaniny 40% azotu i 60% metanolu, która tworzy gaz o tym samym składzie wytwarzany endotermicznie. Ciepło pieca powoduje dysocjację metanolu (CH₃OH) na CO i H₂, które następnie mieszają się z azotem. Oto sposób obliczania wymaganej ilości metanolu. Przykładowo dla 1000 scf atmosfery 40% lub 400 scf to azot, zgodnie z powyższymi proporcjami. Pozostałe 60% lub 600 scf będzie składać się z zdysocjowanego metanolu. Ponieważ jeden galon metanolu ulega dysocjacji do około 240 scf gazu, potrzebne będzie 2,5 galonu metanolu do przeprowadzenia dysocjacji do wymaganego poziomu 600 scf atmosfery.

zobacz więcej...