Inteligentna lanca azotu i metanolu

Inteligentna lanca powiadamia o konieczności konserwacji, skracając czas przestojów i zapewniając najwyższą wydajność systemu

Inteligentna lanca azotu i metanolu firmy Air Products informuje w czasie rzeczywistym o wysokości temperatury i ciśnienia. Dane na temat stanu lancy umożliwiają profilaktyczne planowanie jej konserwacji, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów i utrzymanie maksymalnej wydajności systemu.
Smart Nitrogen-Methanol Lance with pressure and temperature monitoring and wireless data transmission.

​Innowacyjna inteligentna lanca azotu i metanolu pozwala:

  • Poprawić wydajność
  • Zmniejszyć ilość odrzutów i ponownie wykonywanych prac
  • Przeprowadzać konserwację zapobiegawczą
  • Utrzymać stabilną, jednolitą atmosferę przez cały czas
  • Udoskonalić proces krakowania metanolu
  • Osiągnąć integrację z rozwiązaniami Industry 4.0

Zapytaj eksperta

Liang He

Inżynier ds. badań i rozwoju przetwórstwa metali, Ameryka Północna

“Jak obliczyć ilość metanolu potrzebną do nawęglania?”

Nawęglanie i inne atmosfery kontrolujące zawartość węgla wymagają źródła CO, które ułatwia dyfuzję węgla na powierzchni metalu. Jednym źródłem jest wytwarzanie atmosfery endotermicznej, w której powietrze i gaz ziemny są poddawane reakcji w generatorze zewnętrznym, tworząc gaz składający się z 20% CO, 40% H₂ i 40% N₂ ze śladowymi ilościami CO₂ i wilgoci.

Innym źródłem CO jest wprowadzenie do pieca mieszaniny 40% azotu i 60% metanolu, która tworzy gaz o tym samym składzie wytwarzany endotermicznie. Ciepło pieca powoduje dysocjację metanolu (CH₃OH) na CO i H₂, które następnie mieszają się z azotem. Oto sposób obliczania wymaganej ilości metanolu. Przykładowo dla 1000 scf atmosfery 40% lub 400 scf to azot, zgodnie z powyższymi proporcjami. Pozostałe 60% lub 600 scf będzie składać się z zdysocjowanego metanolu. Ponieważ jeden galon metanolu ulega dysocjacji do około 240 scf gazu, potrzebne będzie 2,5 galonu metanolu do przeprowadzenia dysocjacji do wymaganego poziomu 600 scf atmosfery.

Dowiedz się więcej na temat naszej inteligentnej lancy azotu i metanolu.

Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych ekspertów ds. obróbki metali.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRUM ZASOBÓW