Młyn drobno mielący PolarFit®

Wydajny kosztowo sposób na uzyskanie wymaganych rozmiarów cząstek i szybkości produkcji

Rozwiązania PolarFit® do mielenia kriogenicznego firmy Air Products pomagają w bardziej skutecznym i wydajnym mieleniu, zwłaszcza w przypadku materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę lub trudnych w obróbce. Oferujemy pomoc klientom, którzy dysponują istniejącym systemem do mielenia kriogenicznego lub do mielenia w temperaturze otoczenia, który wymaga unowocześnienia, oraz takim, którzy planują zainstalować zupełnie nowy system.

Obejrzyj wideo: podstawy mielenia kriogenicznego

Nasze systemy wykorzystują ciekły azot lub ciekły dwutlenek węgla do schładzania podawanego materiału przed mieleniem lub w jego trakcie, w celu zapobieżenia jego topieniu bądź rozkładowi lub zwiększenia jego kruchości. Choć każdy produkt jest unikatowy, główne zalety mielenia kriogenicznego są takie same:

 • Większy uzysk cząstek o rozmiarze w docelowym zakresie
 • Bardziej jednorodny rozkład rozmiaru drobiny
 • Wyższa wydajność produkcji
 • Poprawa jakości produktów
 • Większe bezpieczeństwo procesów dzięki obojętnym właściwościom azotu

Od usług kriogenicznych, poprzez dostarczanie gazów przemysłowych, aż po kompletne systemy kriogeniczne – doświadczeni inżynierowie z firmy Air Products pomagają klientom znaleźć najlepsze rozwiązania dla ich procesów.

Usługi

 • Doradztwo w zakresie mielenia kriogenicznego
 • Optymalizacja dostarczania/wykorzystania ciekłego azotu/dwutlenku węgla
 • Próby mielenia kriogenicznego w zakładach testowych firmy Air Products lub w zakładzie klienta
 • Ocena techniczna/usprawnienia istniejącego systemu mielenia

Rozwiązania PolarFit® do mielenia kriogenicznego

Rozwiązania PolarFit® do mielenia kriogenicznego firmy Air Products zapewniają wiele korzyści w porównaniu z systemami mielenia w temperaturze otoczenia. Dowiedz się więcej o elementach systemu mielenia kriogenicznego i możliwościach zwiększenia wydajności mielenia

Powody, dla których Klienci wybierają usługi firmy Air Products:

Dysponujemy ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie mielenia kriogenicznego w laboratoriach i zakładach. Nie jesteśmy związani z jednym producentem młynów, co umożliwia nam oferowanie szerokiego zakresu opcji. Elastyczność w zakresie instalacji testowych/procesów. Szeroki wybór wydajnych opcji przenośników chłodzących.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozwiązania PolarFit® do mielenia kriogenicznego – od pojedynczych komponentów po kompleksowe rozwiązania

 • Dostawy azotu / dwutlenku węgla z panelami sterowania
 • Szeroki wybór kriogenicznych przenośników chłodzących
 • Kriogeniczne tunele zamrażalnicze
 • Kompletny system rozdrabniania / mielenia kriogenicznego dostosowany do potrzeb Klienta