System chłodzenia reakcji PolarFit®

System zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań reakcji

System chłodzenia reakcji PolarFit® firmy Air Products oferuje szybki, precyzyjny, elastyczny i niedrogi sposób przeprowadzania zaawansowanych reakcji syntezy w zakładach farmaceutycznych, biotechnologicznych i wytwarzających specjalistyczne chemikalia w wymaganych temperaturach.

System umożliwia wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki poprzez tworzenie warunków niskotemperaturowych niezbędnych do syntezy chemicznej z wykorzystaniem ciekłego azotu w temperaturze -196ºC na potrzeby opracowywania nowych i złożonych molekuł. Schładzanie do temperatury -100ºC może poprawić selektywność reakcji, umożliwić bezpieczne przetwarzanie wysoce reaktywnych związków i zwiększyć wydajność.

Firma Air Products oferuje trzy rodzaje układów chłodzenia reakcji PolarFit®

  • Układy pośredniego chłodzenia, w których płyn przenoszący ciepło jest chłodzony na zewnątrz ciekłym azotem
  • Układy półbezpośredniego chłodzenia, w których ciekły azot paruje w zwojach wewnątrz zbiornika reaktora
  • Układy bezpośredniego chłodzenia, w których ciekły azot jest wtryskiwany bezpośrednio do zbiornika reaktora

System chłodzenia reakcji PolarFit® oferuje wiele korzyści w porównaniu z systemami chłodzenia mechanicznego:

Elastyczne możliwości chłodzenia

Temperatura reakcji może być precyzyjnie kontrolowana przez przepływ ciekłego azotu niezależnie od reakcji chemicznej

Niskie koszty operacyjne

Użycie ciekłego azotu jest automatycznie dostosowywane do wymagań chłodzenia, a gaz może zostać ponownie wykorzystany do inertyzacji

Niskie koszty inwestycji

Wymagane nakłady kapitałowe i koszty instalacji są niższe niż koszty systemów mechanicznych działających w temperaturach poniżej -60°C

Wyjątkowa niezawodność

System jest niezawodny, łatwy w konserwacji i zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury bez ryzyka zamarznięcia

Efektywność energetyczna

Systemy są mniej zależne od energii, co zmniejsza koszty operacyjne i zwiększa niezawodność w przypadku awarii zasilania

Czy Twoje reakcje wymagają niskich temperatur?

Nasi specjaliści mogą pomóc w wyborze najlepszego układu dopasowanego do potrzeb zakładu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI