Kriogeniczny przenośnik chłodzący PolarFit®

Zmaksymalizuj wydajność systemu mielenia kriogenicznego

Wybór odpowiedniego przenośnika chłodzącego dla każdej operacji kriogenicznej ma kluczowe znaczenie. Naszym celem jest optymalizacja wydajności procesów poprzez odpowiedni dobór rozmiaru i weryfikację wymagań dotyczących przepustowości w celu zapewnienia rentowności.

Firma Air Products oferuje wybór przenośników chłodzących, które zwiększają wydajność systemu mielenia kriogenicznego. Aby mielenie było wydajne, należy całkowicie skruszyć surowiec przed mieleniem. Nasz kriogeniczny przenośnik chłodzący PolarFit® wykorzystuje ciekły azot do zapewnienia kruchości, co pozwala uzyskać konsekwentnie wyższą wydajność cząstek w docelowym zakresie rozmiarów i ostatecznie obniżyć koszty operacyjne.

Oferujemy konfiguracje prostokątne w izolacji piankowej i cylindryczne w izolacji próżniowej w różnych rozmiarach, w celu spełnienia wymagań operacyjnych i wydajnościowych. Firma Air Products dysponuje sprzętem i doświadczeniem technicznym, które pomogą klientom uzyskać oczekiwane rezultaty.

Pobierz kartę charakterystyki kriogenicznego przenośnika chłodzącego PolarFit®

W jaki sposób kriogeniczny przenośnik chłodzący firmy Air Products może usprawnić operacje mielenia?

Maksymalizacja wydajności systemów mielenia

Wyższy uzysk cząstek dzięki zastosowaniu ciekłego azotu

Obniżenie kosztów operacyjnych

Łatwe i wydajne czyszczenie

Niewielka powierzchnia zainstalowana

Czy chcesz udoskonalić swój system mielenia?

Oferujemy wybór przenośników chłodzących, które zwiększają wydajność systemu mielenia kriogenicznego.

Skontaktuj się z nami