Gazy dla przemysłu farmaceutycznego

Niezawodne i pewne rozwiązania

Gazy klasy farmaceutycznej firmy Air Products są wytwarzane, analizowane, przechowywane i dystrybuowane w pełnej zgodności z normami prawnymi.

Gazy klasy farmaceutycznej – azot, tlen i dwutlenek węgla – są w pełni zgodne z farmakopeami obowiązującymi w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych oraz Dobrymi Praktykami Wytwarzania (GMP), Część II. Te farmakopee dotyczą wykorzystania i jakości gazów stosowanych w procesie produkcji farmaceutycznej.

Gazy firmy Air Products są standardowo dostarczane z identyfikowalnymi certyfikatami analizy. Dzięki gwarancji i identyfikowalności zapewniamy, że proces kwalifikacji dostawców zostanie skrócony, a wewnętrzne środki kontroli – ograniczone.

Nasze gazy klasy farmaceutycznej są dostarczane w specjalnych butlach i wiązkach butli wyposażonych w zawory ciśnienia szczątkowego, które gwarantują stałą jakość i zapobiegają zanieczyszczeniom wtórnym. Dla klientów korzystających z większych objętości oferujemy również dostawy masowe i generatory stacjonarne.

Zalety naszych gazów klasy farmaceutycznej

Pełna zgodność z przepisami

Pełna identyfikowalność danych dotyczących surowców

Unikatowy numer kontrolny

Niezawodne i ekonomiczne pozyskiwanie gazów na potrzeby wytwarzania aktywnych składników produktów

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

Opcje dostarczania gazu

Dwutlenek węgla

Nasze zespoły doświadczonych ekspertów są w stanie – w oparciu o posiadaną wiedzę branżową na temat obszaru działalności klienta – zaproponować najkorzystniejsze dostawy sprężonego lub ciekłego dwutlenku węgla oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

Azot

Azot jest ceniony zarówno jako gaz obojętny, jak również jako ciecz do chłodzenia i mrożenia. Praktycznie każda gałąź przemysłu może korzystać z jego unikatowych właściwości, by zwiększać produkcję, optymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo operacji.

Tlen

Oprócz zastosowania jako gaz do oddychania w zastosowaniach medycznych, jego silne właściwości utleniające przynoszą korzyści wielu gałęziom przemysłu poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z innymi paliwami.