Technologia APCOS™ — System tlenowo-paliwowy firmy Air Products dla żeliwiaków w produkcji żelaza

Zwiększona elastyczność, kontrola i szybkość roztapiania w odlewniach żeliwa korzystających z żeliwiaka

Technologia APCOS™ to system oparty na dyszach, który łączy się ze stosowanymi systemami nadmuchu żeliwiaka. Technologia ta wykorzystuje opatentowaną konstrukcję palnika, która doprowadza tlen i gaz ziemny metodą naddźwiękową, umożliwiając zastąpienie koksu i/lub zwiększenie produkcji. Palnik APCOS może również służyć do doprowadzania cząstek stałych — wysoka temperatura płomienia tlenowo-paliwowego umożliwia doprowadzanie cząstek stałych bez schładzania strefy topienia. Dzięki błyskawicznym czasom reakcji doprowadzania ciepła i cząstek stałych przez dysze stanowi on doskonałe narzędzie do kontrolowania żeliwiaka i przywracania sprawności w razie nieprawidłowości. Palniki APCOS mogą być sterowane indywidualnie lub grupowo i można je umieszczać w pojedynczych lub dodatkowych dyszach lub też we wszystkich na raz. Palnik został zaprojektowany z myślą o optymalnym uwalnianiu ciepła i doprowadzaniu mediów metodą naddźwiękową, aby zapewnić szeroki zakres ogrzewania. Elementy sterujące przepływem w systemie palnika i blokady bezpieczeństwa można zintegrować z systemem żeliwiaka. Umożliwiają one także rejestrowanie danych i raportowanie.
Pobierz materiały techniczne dotyczące ograniczania emisji i kosztów dzięki wykorzystaniu systemu tlenowo-paliwowego dla żeliwiaków

Oto korzyści, jakie może zapewnić technologia acetylenowo-tlenowa APCOS dla żeliwiaków:

  • Zwiększenie wydajności dzięki transferowi energii bezpośrednio do strefy topienia
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na koks i możliwość zastąpienia węglem pozostałego ładunku koksu w procesach opartych na koksie
  • Optymalna kontrola nad temperaturami w żeliwiaku
  • Możliwość wprowadzania miału koksowniczego lub czynników wspierających powstawanie stopu przez palnik
  • Możliwość szybkiego wprowadzania dodatków stopowych i zmniejszenie zużycia stopów
  • Zmniejszenie emisji gazów spalinowych, takich jak CO, CO, SO i NOₓ

Zaufaj doświadczeniu firmy Air Products…

Możemy pomóc w ocenie korzyści, jakie może przynieść zainstalowanie naszej technologii APCOS w żeliwiakach w Twoim zakładzie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!