Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Air Products' cryogenic liquid storage tank and vaporizer beside a manufacturing facility

Systemy monitorowania dostarczania azotu

Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności działań

System monitorowania dostarczania azotu (NSMS) ostrzega o stanie systemu dostaw ciekłego azotu i pomaga w utrzymaniu bardziej niezawodnych dostaw azotu do punktu użycia. W szczególności informuje o niskim poziomie i ciśnieniu przechowywania ciekłego azotu, a także o niskiej temperaturze azotu w instalacji, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu parowników. Panel NSMS z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi może być zamontowany w zasięgu wzroku i słuchu personelu operacyjnego, a sygnały są odbierane z czujników poziomu, ciśnienia i temperatury w systemie przechowywania kriogenicznego.

​Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności działania pieca

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

Awaria otwartego zaworu sterującego ciśnieniem w przyłączu

Przepływ azotu nie może zostać przerwany w wyniku awarii zaworu lub utraty zasilania

Czujnik alarmu niskiej objętości oczyszczania

Odpowiednie powiadomienie o niskim poziomie zbiornika służące do kontrolowanego wyłączenia procesu oczyszczania

Przełącznik temperatury do pomiaru niskiej temperatury i uruchamiania alarmu

Sygnalizuje spadek wydajności parownika i zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania przepływu azotu 

Opcjonalny interfejs z funkcją Process Intelligence firmy Air Products

Umożliwia monitorowanie i archiwizowanie danych dotyczących zużycia azotu

Zgodność z normą NFPA 86

Zwiększa bezpieczeństwo pracy pieca dzięki zgodności z normami

Typowa instalacja z systemem monitorowania dostarczania azotu firmy Air Products

Nitrogen Supply Monitoring System