Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Molten metal blanketing

Systemy osłaniania stopionego metalu

Opatentowane rozwiązania usprawniające procesy odlewnicze

Typowe wyniki w porównaniu do standardowych metod

Increased yield and furnace lining life, reduced cost, 60% lower dross, 50% less slag, oxygen concentration below 1%

Zapytaj eksperta

Bruce Kenworthy
Bruce Kenworthy

Inżynier ds. zastosowań, Ameryka Północna

Jak ograniczyć zużycie gazu podczas osłaniania stopionego metalu?

Dzięki zmniejszaniu zawartości tlenu nad piecem indukcyjnym gazy obojętne — zazwyczaj argon — oferują wymierne zalety w osłanianiu stopionego metalu, zapewniając wzrost wydajności, ograniczenie utraty barwy przez stop, ograniczenie inkluzji niemetalicznych, zmniejszenie porowatości odlewu, niższą liczbę powtórzeń i odrzutów odlewu oraz wydłużony czas eksploatacji materiałów ogniotrwałych. Koszty gazu obojętnego mogą jednak mieć wpływ na wyniki finansowe. Opatentowana technologia rozpylania przez stożek wirowy firmy Air Products zapewnia wszystkie wymienione wyżej korzyści przy nawet o 50% mniejszym zużyciu argonu. Równoległe testowanie instalacji wykazało, ze nasza technologia ogranicza stężenie tlenu nad piecem do nawet poniżej 2%, które wywiera minimalny lub zerowy wpływ na proces topienia. Ponadto, urządzenia wykorzystujące te technologie nie wymagają demontażu na czas podczas ładowania i nalewania materiałów.

zobacz więcej...