Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Biological wastewater treatment plant

Systemy ozonowe Halia®

Rozwiązania ozonowe do procesów wodnych i redukcji odpadów

Zalety systemów ozonowych Halia®

0991-biotechnology
Nieulegające biodegradacji i usuwanie mikrozanieczyszczeń

Ograniczenie wydajności w biologicznym oczyszczaniu ścieków spowodowane związkami niebiodegradowalnymi można rozwiązać za pomocą ozonu

0883-chemicals
Ozon w trybie pojedynczym lub zaawansowanym trybie utleniania

Nasze laboratorium może pomóc w określeniu najlepszych warunków i technologii procesu względem potrzeb klienta

0884-ruler
Brak strat w systemach ozonowych

W procesach utleniania z wykorzystaniem ozonu nie są produkowane żadne inne odpady poza tlenem gazowym, który można odzyskać do napowietrzenia

0404-analytical-labs-and-research-science
Możliwości laboratoryjne i pilotowe do testowania procesów ozonowych

W naszych obiektach obsługiwanych przez dedykowanych partnerów firma Air Products może wykonywać testy w skali laboratoryjnej, a także w skali pilotażowej

0711-trash
Redukcja odpadów

Ozon może być używany w konwencjonalnych instalacjach wodnych do zmniejszania ilości wytwarzanych osadów o 80%