Systemy ozonowe Halia®

Rozwiązania ozonowe do procesów wodnych i redukcji odpadów

Czy napotykają Państwo problemy związane z zanieczyszczeniami, które nie ulegają biodegradacji, komponentami bio-opornymi lub zawartością będącą mikrozanieczyszczeniami? Czy w Waszej oczyszczalni biologicznej powstają kosztowne odpady, których nie można przetworzyć?

Wszędzie tam, gdzie bioprocesy osiągają swoje granice z powodu częściowej lub całkowitej biodegradowalności ścieków, ozon może stanowić rozwiązanie problemu. Ozon wchodzi w reakcję jako silny składnik utleniający, zdolny do utleniania opornych cząsteczek, których nie można zniszczyć konwencjonalnymi metodami biologicznymi.

Nasze systemy ozonowe Halia® oparte na prostych lub łączonych procesach utleniania są zwykle używane do niszczenia określonych, silnych zanieczyszczeń. Nasze rozwiązania mogą być stosowane przed lub za istniejącą instalacją oczyszczania biologicznego w celu zwiększenia wydajności oczyszczania określonych molekuł.

Technologie te zostały wcześniej przetestowane w naszych laboratoriach w celu określenia wydajności przed wdrożeniem w instalacji wodnej. Rozwiązania z zakresu ozonu pomagają w uzdatnianiu chemicznym, ale można je także zintegrować w celu zmniejszenia o 80% wytwarzania osadów w konwencjonalnych procesach biologicznych.

W przypadku zastosowań związanych z ozonem, firma Air Products dostarcza tlen do wytwarzania wysoko stężonych strumieni ozonu, jak również niektóre systemy rozpuszczania oraz specjalistyczną wiedzę w celu zwiększenia wydajności, jak również redukcji kosztów energii i konserwacji.

 
Pobierz broszurę Dezintegracja osadów z wykorzystaniem ozonu Halia®

Zalety systemów ozonowych Halia®

Nieulegające biodegradacji i usuwanie mikrozanieczyszczeń

Ograniczenie wydajności w biologicznym oczyszczaniu ścieków spowodowane związkami niebiodegradowalnymi można rozwiązać za pomocą ozonu

Ozon w trybie pojedynczym lub zaawansowanym trybie utleniania

Nasze laboratorium może pomóc w określeniu najlepszych warunków i technologii procesu względem potrzeb klienta

Brak strat w systemach ozonowych

W procesach utleniania z wykorzystaniem ozonu nie są produkowane żadne inne odpady poza tlenem gazowym, który można odzyskać do napowietrzenia

Możliwości laboratoryjne i pilotowe do testowania procesów ozonowych

W naszych obiektach obsługiwanych przez dedykowanych partnerów firma Air Products może wykonywać testy w skali laboratoryjnej, a także w skali pilotażowej

Redukcja odpadów

Ozon może być używany w konwencjonalnych instalacjach wodnych do zmniejszania ilości wytwarzanych osadów o 80%

Problemy z zanieczyszczającymi środowisko substancjami niebiodegradowalnymi?

Nasi eksperci ds. wody pomogą zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków i doradzą w kwestii zastosowania najlepszego rozwiązania zgodnego z normami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Proces dezintegracji osadów z wykorzystaniem ozonu

CENTRUM ZASOBÓW