Czujnik gęstości gazu

Do dokładnych, niedrogich pomiarów gazu na miejscu w różnych zastosowaniach obróbki cieplnej metali

Opatentowany czujnik gęstości gazu Air Products umożliwia precyzyjne i niedrogie mierzenie gazów w piecach w różnych zastosowaniach z zakresu metalurgii. Znajomość gęstości mieszaniny dwóch gazów, takich jak wodór i azot, w piecach do spiekania, lutowania twardego i wyżarzania umożliwia obliczenie składu. Czujnik zainstalowany bezpośrednio w piecach, instalacjach rurowych lub liniach ciągłego pobierania próbek umożliwia pomiar atmosfery lub gazów osłonowych w czasie rzeczywistym. Dane z tych czujników umożliwiają optymalizację zużycia gazu, poprawę jakości, spójności i wydajności oraz dokumentowanie zgodności z normami branżowymi. Ten system SMART wykorzystuje Air Products 'Process Intelligence' – nasze oparte na IIOT (Industrial Internet of Thing) podejście do optymalizacji procesów, oparte na dziesiątkach lat doświadczenia w dostarczaniu gazu, znajomości zastosowań i bezpieczeństwa.
Pobierz arkusz danych Czujnik gęstości gazu optymalizuje wydajność pieca

Do dokładnych, niedrogich pomiarów gazu na miejscu w obróbce cieplnej

  • Konwersja pomiarów gęstości na skład gazu w przypadku mieszanin dwuskładnikowych
  • Montaż w instalacjach z mieszaniną gazów, na miejscu w piecach lub na liniach pobierania próbek atmosfery pieca
  • Szybka reakcja na pomiary w czasie rzeczywistym
  • Gaz odniesienia nie jest wymagany
  • Umożliwia łączność procesów z IIoT (przemysłowym Internetem rzeczy)
Dane z tych czujników umożliwiają:
  • optymalizację zużycia gazu;
  • poprawę jakości, spójności i wydajności produkcji części oraz materiałów;
  • dokumentowanie zgodności z normami branżowymi (np. CQI-9 i NADCAP);
  • rejestrowanie danych produkcyjnych do dokumentacji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi.

Możemy pomóc w optymalizacji i monitorowaniu operacji za pośrednictwem czujników gęstości gazu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapytaj eksperta

Liang He

Inżynier ds. badań i rozwoju przetwórstwa metali, Ameryka Północna

"Dlaczego kontrola jest niezbędna dla atmosfery ochronnej?"
Najprostszą niereaktywną atmosferą do termicznej obróbki metalu lub materiału jest czysty gaz obojętny lub próżnia, ale żadna z nich nie zapewnia ochrony przed śladowymi zanieczyszczeniami, takimi jak tlen, woda czy dwutlenek węgla, które prawie zawsze występują w atmosferze pieca do obróbki cieplnej.
Problem śladowych zanieczyszczeń nasila się wraz ze wzrostem temperatury. W zależności od procesu i materiału, nawet niewielkie wahania temperatury lub poziomu zanieczyszczeń mogą zmienić atmosferę redukcyjną lub neutralną na atmosferę utleniającą, co ma negatywny wpływ na jakość obrabianych części.
Aby przeciwdziałać wpływowi temperatury, można dodawać substancje reaktywne (H2 i CxHy), które usuwają zanieczyszczenia i utrzymują wymagany potencjał przetwarzanego materiału. Systemy kontroli są coraz chętniej wybierane do regulacji ilości dodawanych substancji reaktywnych. Jednak zapewnienie odpowiedniej kontroli nie jest po prostu kwestią instalacji skomplikowanego sprzętu. Wymaga także dokładnej wiedzy, które zmienne muszą być kontrolowane i jak dokładna musi być kontrola w danym przypadku.

MONITOROWANIE ATMOSFERY AZOTOWO-WODOROWEJ W GORĄCEJ STREFIE Z CZUJNIKIEM GĘSTOŚCI GAZU

Ciągły pomiar i kontrola atmosfery w piecu do spiekania coraz bardziej wpływają na poprawę kontroli jakości, redukcję kosztów i lepszą zgodność z wymogami prawnymi. Ciągły, łączny pomiar punktu rosy i stężenia wodoru umożliwia operatorowi pieca dokładniejsze poznanie składu atmosfery pieca i wzoru przepływu. Firma Air Products opracowała nowatorski czujnik gęstości gazu i z powodzeniem wdrożyła go do pomiaru stężenia wodoru w atmosferze azotu i wodoru w gorącej strefie.