Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Large Aluminum Steel Rolls in the factory

Czujnik gęstości gazu

Do dokładnych, niedrogich pomiarów gazu na miejscu w różnych zastosowaniach obróbki cieplnej metali

Zapytaj eksperta

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Liang He

Inżynier ds. badań i rozwoju przetwórstwa metali, Ameryka Północna

Dlaczego kontrola jest niezbędna dla atmosfery ochronnej?

Najprostszą niereaktywną atmosferą do termicznej obróbki metalu lub materiału jest czysty gaz obojętny lub próżnia, ale żadna z nich nie zapewnia ochrony przed śladowymi zanieczyszczeniami, takimi jak tlen, woda czy dwutlenek węgla, które prawie zawsze występują w atmosferze pieca do obróbki cieplnej.
Problem śladowych zanieczyszczeń nasila się wraz ze wzrostem temperatury. W zależności od procesu i materiału, nawet niewielkie wahania temperatury lub poziomu zanieczyszczeń mogą zmienić atmosferę redukcyjną lub neutralną na atmosferę utleniającą, co ma negatywny wpływ na jakość obrabianych części.
Aby przeciwdziałać wpływowi temperatury, można dodawać substancje reaktywne (H2 i CxHy), które usuwają zanieczyszczenia i utrzymują wymagany potencjał przetwarzanego materiału. Systemy kontroli są coraz chętniej wybierane do regulacji ilości dodawanych substancji reaktywnych. Jednak zapewnienie odpowiedniej kontroli nie jest po prostu kwestią instalacji skomplikowanego sprzętu. Wymaga także dokładnej wiedzy, które zmienne muszą być kontrolowane i jak dokładna musi być kontrola w danym przypadku.

zobacz więcej...

Monitorowanie atmosfery azotowo-wodorowej w gorącej strefie z czujnikiem gęstości gazu

Ciągły pomiar i kontrola atmosfery w piecu do spiekania coraz bardziej wpływają na poprawę kontroli jakości, redukcję kosztów i lepszą zgodność z wymogami prawnymi. Ciągły, łączny pomiar punktu rosy i stężenia wodoru umożliwia operatorowi pieca dokładniejsze poznanie składu atmosfery pieca i wzoru przepływu. Firma Air Products opracowała nowatorski czujnik gęstości gazu i z powodzeniem wdrożyła go do pomiaru stężenia wodoru w atmosferze azotu i wodoru w gorącej strefie.