Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal parts entering furnace

System endogazu rozcieńczonego azotem

Usprawnij działanie linii wyżarzania za pomocą endogazu rozcieńczonego azotem

Endotermiczne generatory gazu zapewniają niewielką elastyczność w dostosowywaniu atmosfery celem uzyskania wyników o najwyższej jakości. Gaz endotermiczny można jednak mieszać z azotem, aby dostosować skład atmosfery do konkretnego stopu stali węglowej poddawanego obróbce. Na przykład pomocne może być zmniejszenie punktu rosy gazu endotermicznego, aby zwiększyć potencjał redukcyjny w celu uzyskania jaśniejszego wykończenia. Potencjał zawartości węgla atmosfery może też wahać się od neutralnego do nawęglania w zależności od obrabianego materiału i zakresu.

Korzyści ze stosowania endogazu rozcieńczonego azotem

Ograniczone odchylenia i zróżnicowanie właściwości fizycznych

Wyższa jednorodność mikrostrukturalna i niższe odwęglanie powierzchni

Produkcja komponentów, które spełniają rygorystyczne wymagania specyfikacji

Zmniejszone osadzanie się sadzy oraz dłuższa żywotność taśmy i osprzętu