Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Close up metal gears

System monitorowania punktu rosy

Utrzymanie składu atmosfery wymaganej do uzyskania wysokiej jakości i spójności produktu.

System monitorowania punktu rosy umożliwia producentom spełnianie wymogów norm CQI-9 i NADCAP dotyczących ciągłego monitorowania atmosfery w piecu. System zachowuje dokładną spójność zmierzonego poziomu punktu rosy dzięki wbudowanym funkcjom konstrukcyjnym, takim jak automatyczne czyszczenie i proces kalibracji czujnika, a także kontrola temperatury czujnika i układ pobierania próbek. Przesunięcia i zmiany punktu rosy, które są zgłaszane za pomocą lokalnego monitorowania/alarmów lub zdalnie przez dostęp do serwera w chmurze, mogą również pomóc w szybkim i wydajnym rozwiązywaniu problemów operacyjnych pieca.

Doświadczenie w zakresie urządzeń gazowych

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

0796-clock
Stałe monitorowanie lokalne i online

Punkt rosy pieca jest zawsze dostępny w piecu lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem bezpiecznego serwera w chmurze

0740-gear
Niezawodne i z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi

Zautomatyzowana funkcja samoczyszczenia i kalibracja czujnika

ap0042-certificate
Zapewnia zgodność programu jakości

Pomaga producentom w zachowaniu zgodności z programami CQI-9, NADCAP i innymi programami jakości dla danej branży lub klienta

0754-scale
Usprawnia planowanie produkcji

Punkt rosy umożliwia przewidywanie problemów z pracą pieca, umożliwiając operatorom zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej

Typowa instalacja z systemem monitorowania punktu rosy: Air Products

Rozwiązanie do monitorowania punktu rosy Air Products umożliwia próbkowanie atmosfery w strefie gorącej za pomocą pompy próbkującej.

Dewpoint Monitor System

Zapytaj eksperta

Don Bowe
Don Bowe

Inżynier ds. zastosowań

Czy wykonuję prawidłowo pomiar punktu rosy?

Punkt rosy (DP) jest miarą zawartości wilgoci w atmosferze pieca. W różnych strefach pieca do spiekania atmosfera może się znacznie różnić, od względnie mokrej, utleniającej w strefie wstępnego nagrzewania do suchej, redukującej atmosfery w strefach gorących i chłodzących. Utrzymanie odpowiedniego składu atmosfery w każdej strefie ma kluczowe znaczenie dla uzyskania żądanego usuwania środka smarnego i spójności produktu spiekanego.

Punkty rosy od -35 do -45°C są zwykle wymagane w strefie gorącej w celu zapewnienia kontroli węgla i dobrego spiekania. Ciągłe monitorowanie punktu rosy w strefie gorącej może być trudne. Zanieczyszczenia pyłowe i fazy parowej w strumieniu gazu próbnego mogą się gromadzić w układach filtrujących i czujnikach. W rezultacie odczyty punktu rosy mogą znacznie się zmieniać, powodując błędny pomiar i wymagając częstego czyszczenia, ponownej kalibracji i wymiany czujnika. Zmiany temperatury wewnątrz jednostki pobierania próbek mogą również wpływać na dokładność czujników.

Problemom tym można zaradzić, wprowadzając proces automatycznego czyszczenia i kalibracji czujnika. Kontrola temperatury czujnika i układ pobierania próbek mają również zasadnicze znaczenie dla zachowania spójności. Można to osiągnąć dzięki różnym cechom projektowym. Przesunięcia i zmiany punktu rosy, które są zgłaszane za pomocą lokalnego monitorowania/alarmów lub zdalnie przez dostęp do serwera w chmurze, mogą również pomóc w szybkim i wydajnym rozwiązywaniu problemów operacyjnych pieca.

Stałe monitorowanie punktu rosy pomaga producentom spełniać wymogi CQI-9 i NADCAP, a także umożliwia operatorom planowanie z wyprzedzeniem wyłączeń i konserwacji zapobiegawczej pieców.

Firma Air Products opracowała ostatnio system monitorowania punktu rosy w celu rozwiązania tych problemów. 

zobacz więcej...

System ciągłych pomiarów punktu rosy przeznaczony do pieca spiekalniczego

„Klienci korzystający z naszej technologii ciągłego monitorowania punktu rosy twierdzą, że system umożliwia nieprzerwane użytkowanie bez konieczności kalibracji czy konserwacji i powiadamia o przesunięciach procesu oraz wymaganych konserwacjach”.

Tom Philips, inżynier ds. zastosowań