System monitorowania punktu rosy

Utrzymanie składu atmosfery wymaganej do uzyskania wysokiej jakości i spójności produktu.

System monitorowania punktu rosy umożliwia producentom spełnianie wymogów norm CQI-9 i NADCAP dotyczących ciągłego monitorowania atmosfery w piecu. System zachowuje dokładną spójność zmierzonego poziomu punktu rosy dzięki wbudowanym funkcjom konstrukcyjnym, takim jak automatyczne czyszczenie i proces kalibracji czujnika, a także kontrola temperatury czujnika i układ pobierania próbek. Przesunięcia i zmiany punktu rosy, które są zgłaszane za pomocą lokalnego monitorowania/alarmów lub zdalnie przez dostęp do serwera w chmurze, mogą również pomóc w szybkim i wydajnym rozwiązywaniu problemów operacyjnych pieca.
Pobierz broszurę dotyczącą systemu ciągłego monitorowania punktu rosy

Czy wykonuję prawidłowo pomiar punktu rosy?

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się o ważnych czynnikach wpływających na spójny i dokładny pomiar punktu rosy w piecu.

Doświadczenie w zakresie urządzeń gazowych

Naszą mocną stroną jest przede wszystkim ekspertyza i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technologicznych klienta

Stałe monitorowanie lokalne i online

Punkt rosy pieca jest zawsze dostępny w piecu lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem bezpiecznego serwera w chmurze

Niezawodne i z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi

Zautomatyzowana funkcja samoczyszczenia i kalibracja czujnika

Zapewnia zgodność programu jakości

Pomaga producentom w zachowaniu zgodności z programami CQI-9, NADCAP i innymi programami jakości dla danej branży lub klienta

Usprawnia planowanie produkcji

Punkt rosy umożliwia przewidywanie problemów z pracą pieca, umożliwiając operatorom zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej

Typowa instalacja z systemem monitorowania punktu rosy: Air Products

Rozwiązanie do monitorowania punktu rosy Air Products umożliwia próbkowanie atmosfery w strefie gorącej za pomocą pompy próbkującej.

Dowiedz się więcej o naszym systemie monitorowania punktu rosy.

Umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych ekspertów ds. obróbki metali.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj eksperta

Don Bowe

Inżynier ds. zastosowań

"Czy wykonuję prawidłowo pomiar punktu rosy?"

Punkt rosy (DP) jest miarą zawartości wilgoci w atmosferze pieca. W różnych strefach pieca do spiekania atmosfera może się znacznie różnić, od względnie mokrej, utleniającej w strefie wstępnego nagrzewania do suchej, redukującej atmosfery w strefach gorących i chłodzących. Utrzymanie odpowiedniego składu atmosfery w każdej strefie ma kluczowe znaczenie dla uzyskania żądanego usuwania środka smarnego i spójności produktu spiekanego.

Punkty rosy od -35 do -45°C są zwykle wymagane w strefie gorącej w celu zapewnienia kontroli węgla i dobrego spiekania. Ciągłe monitorowanie punktu rosy w strefie gorącej może być trudne. Zanieczyszczenia pyłowe i fazy parowej w strumieniu gazu próbnego mogą się gromadzić w układach filtrujących i czujnikach. W rezultacie odczyty punktu rosy mogą znacznie się zmieniać, powodując błędny pomiar i wymagając częstego czyszczenia, ponownej kalibracji i wymiany czujnika. Zmiany temperatury wewnątrz jednostki pobierania próbek mogą również wpływać na dokładność czujników.

Problemom tym można zaradzić, wprowadzając proces automatycznego czyszczenia i kalibracji czujnika. Kontrola temperatury czujnika i układ pobierania próbek mają również zasadnicze znaczenie dla zachowania spójności. Można to osiągnąć dzięki różnym cechom projektowym. Przesunięcia i zmiany punktu rosy, które są zgłaszane za pomocą lokalnego monitorowania/alarmów lub zdalnie przez dostęp do serwera w chmurze, mogą również pomóc w szybkim i wydajnym rozwiązywaniu problemów operacyjnych pieca.

Stałe monitorowanie punktu rosy pomaga producentom spełniać wymogi CQI-9 i NADCAP, a także umożliwia operatorom planowanie z wyprzedzeniem wyłączeń i konserwacji zapobiegawczej pieców.

Firma Air Products opracowała ostatnio system monitorowania punktu rosy w celu rozwiązania tych problemów. 

SYSTEM CIĄGŁYCH POMIARÓW PUNKTU ROSY PRZEZNACZONY DO PIECA SPIEKALNICZEGO

„Klienci korzystający z naszej technologii ciągłego monitorowania punktu rosy twierdzą, że system umożliwia nieprzerwane użytkowanie bez konieczności kalibracji czy konserwacji i powiadamia o przesunięciach procesu oraz wymaganych konserwacjach”.
Tom Philips, inżynier ds. zastosowań

Skontaktuj się z nami — pomożemy usprawnić działanie pieca.

Nasi eksperci branżowi wykorzystują swoją wiedzę techniczną współpracując z klientami, aby znaleźć rozwiązania optymalizujące wydajność i redukujące koszty.

Dowiedz się więcej