ISO 26000

Tworzymy czystszą przyszłość …Odpowiedzialnie

Air Products przestrzega wytycznych ISO 26000:2010 dotyczących odpowiedzialności społecznej we wszystkich swoich działaniach we wszystkich krajach europejskich.

Świadczy to o tym, że staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju oraz działając uczciwie, ponosząc odpowiedzialność przed naszymi interesariuszami za wpływ naszych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko.