| WARSZAWA

Air Products nabywa aktywa i udziały spółki Euro-Hel

Kontakt dla mediów :

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie ze strategicznymi celami Air Products, aby stać się najbezpieczniejszą, najbardziej różnorodną i najbardziej dochodową firmą produkująca i dostarczającą gazy przemysłowe na świecie, zapewniającą Klientom doskonałą obsługę, w dniu 2 listopada 2021 r., Air Products Sp. z o.o. nabyła aktywa i udziały Euro-Hel Sp. z o.o. (Eurohel – ciekły hel, gazowy, napełnianie MRI).

Euro-Hel to firma rodzinna, działająca na polskim i środkowoeuropejskim rynku, która zajmuje się pełnieniem i dystrybucją helu gazowego i ciekłego. Firma świadczy również usługi magazynowania, logistyki i konserwacji sprzętu do rezonansu magnetycznego (MRI). Euro-Hel zatrudnia 34 pracowników i ma siedzibę w miejscowości Czarnylas koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Napełnialnia w Czarnymlesie pozwoli również firmie Air Products zoptymalizować sieć dystrybucji helu nie tylko na rynku polskim, ale także na rynku środkowoeuropejskim. Wieloletnie doświadczenie i wiedza ekspercka pracowników Euro-Hel pomogą w dalszym rozwoju tej ważnej części biznesu Air Products.

„Dzięki przejęciu Euro-Hel znacząco zwiększamy naszą zdolność do obsługi Klientów. – powiedział Jacek Cichosz, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Air Products w Polsce – Biznes Euro-Hel doskonale uzupełnia nasze aspiracje rynkowe. Dzięki połączeniu naszych firm Klienci skorzystają z rozszerzonej oferty produktów i usług, ale także z uzupełniającej się wiedzy naszych zespołów.” dodał.


O Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji na stronie www.airproducts.com.pl, zapraszamy do śledzenia nas na Facebook