| WARSZAWA

Air Products, ACWA Power oraz NEOM podpisały umowę na budowę zasilanego energią odnawialną zakładu produkcji zielonego wodoru o wartości 5 miliardów USD

Air Products, ACWA Power oraz NEOM ogłosiły podpisanie umowy na budowę zakładu produkcji zielonego wodoru. Ten zasilany energią odnawialną projekt o wartości 5 miliardów dolarów amerykańskich będzie wspólną własnością trzech partnerów i zostanie zlokalizowany w NEOM – nowoczesnej strefie zrównoważonego życia położonej w północnozachodniej części Królestwa Arabii Saudyjskiej. Największy na świecie zakład produkcji zielonego wodoru zapewni dzienną wydajność na poziomie 650 ton, zaopatrując w ten sposób branżę transportową na całym świecie. Przedsięwzięcie pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 3 miliony ton rocznie. Uruchomienie projektu planowane jest na rok 2025.

Projekt joint venture jest pierwszym partnerskim przedsięwzięciem NEOM z udziałem wiodących lokalnych i światowych przedsiębiorstw, specjalizujących się w wytwarzaniu energii odnawialnej. Jest jednocześnie kamieniem milowym na drodze do realizacji strategii, której celem jest zapewnienie strefie NEOM istotnej roli na globalnym rynku wodoru. Projekt zakłada wykorzystanie sprawdzonych na świecie technologii, a także innowacyjne zintegrowanie różnorodnych możliwości obejmujących: zaopatrzenie obiektu w 4 gigawaty energii odnawialnej pochodzącej ze słońca, wiatru i jej magazynowania; produkcję 650 ton wodoru dziennie w procesie elektrolizy na bazie technologii thyssenkrupp; produkcję azotu w procesie separacji powietrza na bazie technologii Air Products; a także produkcję 1,2 miliona ton rocznie zielonego amoniaku na bazie technologii Haldor Topsoe. 

Wyłącznym odbiorcą i dystrybutorem zielonego amoniaku będzie firma Air Products, która będzie dostarczać go do odbiorców na całym świecie w celu jego dalszej dysocjacji i produkcji zielonego wodoru na potrzeby rynku transportowego.

– Jesteśmy zaszczyceni i dumni ze współpracy z ACWA Power i NEOM oraz możliwości wykorzystania sprawdzonych technologii. Dzięki temu będziemy mogli urzeczywistnić nasze marzenia o stworzeniu 100% zielonej energii – powiedział Seifi Ghasemi, prezes i dyrektor generalny firmy Air Products. – Wykorzystując unikalny profil energetyczny słońca i wiatru dostępny w strefie NEOM zapewnimy produkcję całkowicie czystego źródła energii na masową skalę, a tym samym przyczynimy się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 3 miliony ton rocznie. W ten sposób będziemy w stanie wyeliminować emisje przyczyniające się do powstawania smogu i innych zanieczyszczeń, co odpowiada poziomowi zanieczyszczeń emitowanych przez ponad 700 000 samochodów – dodał Seifi Ghasemi.

– Wierzymy w realizację Wizji 2030 oraz aspiracji Księcia Mohammeda bin Salmana, które polegają na przekształceniu strefy NEOM w obszar będący światowym pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zarząd i kierownictwo ACWA Power z dumą angażują się w tak przełomową i pierwszą w swoim rodzaju inwestycję na świecie – powiedział Mohammad A. Abunayyan, prezes ACWA Power. – Nasza firma może pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami w obszarze wykorzystania pionierskich technologii zapewniających produkcję energii bez udziału węgla przy możliwie najniższych kosztach. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na całym świecie nasza współpraca z liderem branży, jakim jest firma Air Products, pozwoli na stworzenie nowego potencjału produkcji zielonego wodoru, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów w zakresie produkcji czystej energii, a także uzyskania istotnych korzyści społeczno-ekonomicznych. Inwestycja ta, ulokowana w Klastrze Przemysłowym NEOM i oparta na jego wyjątkowym statusie, pozwoli zintegrować i lokalnie wykorzystać najnowocześniejsze technologie oparte na energii słonecznej i wiatrowej w procesie produkcji zrównoważonej i globalnie dostępnej zielonej energii – dodał Mohammad A. Abunayyan.

– Partnerstwo między naszymi podmiotami odzwierciedla głębokie zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczeństwa nieemitującego dwutlenku węgla. Stanie się ono latarnią wskazującą drogę do zrównoważonego życia i rozwiązania wielu wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi świat. Nasza współpraca to dowód na ogromny potencjał NEOM do tworzenia strategicznych sojuszy z inwestorami krajowymi i międzynarodowymi – powiedział dyrektor generalny NEOM, Nadhmi Al Nasr. – Znajdujemy się w kluczowym momencie rozwoju NEOM, który stanowi jeden z najważniejszych elementów programu Saudi Vision 2030, przyczyniając się do rozwoju strategii Królestwa w zakresie czystej energii i gospodarki o węglowym obiegu zamkniętym. Jako największy na świecie projekt w zakresie produkcji zielonego wodoru, zarząd NEOM kierowany przez Księcia Mohammeda bin Salmana oraz pozostali członkowie kierownictwa firmy z radością informują, iż jest to kamień milowy w rozwoju NEOM. Dzięki temu projektowi strefa stała się światowym liderem w produkcji zielonego wodoru i paliw ekologicznych. Cieszymy się również na współpracę z dwoma światowej klasy przedsiębiorstwami – Air Products oraz ACWA Power – które dołączyły do nas w procesie opracowywania tak wielkiego projektu jakim jest NEOM – dodał Nadhmi Al Nasr. 

Air Products

ACWA Power

NEOM