Wilbur W. Mok
Wilbur W. Mok Download full resolution image

Wilbur W. Mok

Prezes, Azja

Wilbur W. Mok jest w firmie Air Products prezesem na region Azji. Odpowiada za kierowanie strategią i rentowność firmy oraz dział gazów przemysłowych w Azji.

W. Mok rozpoczął pracę w firmie Air Products w 1986 r. jako analityk finansowy w dziale kontroli międzynarodowej, a następnie zajmował różne stanowiska inżynieryjne i handlowe. W 1992 r. został przeniesiony do Hong Kongu, gdzie objął stanowisko regionalnego kierownika ds. rozwoju produkcji na miejscu. Po powrocie do USA w 1995 r. został powołany na stanowisko kierownika handlowego w dziale elektroniki, a w 1997 r. objął stanowisko dyrektora rozwoju działalności w Azji. W. Mok ponownie przeniósł się do Hong Kongu, gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego na południowe Chiny w 1999 r., a wiceprezesa i dyrektora generalnego na obszar Chin w 2000 r. W 2003 r. przejął dodatkowe obowiązki związane z działem przemysłu energetycznego i wytwórczego w Azji. W 2005 r. został prezesem Air Products China, a prezesem na cały region Azji w 2006 r. Do USA wrócił w 2009 r. i zanim objął obecne stanowisko, pracował jako wiceprezes ds. gazów tonażowych na Amerykę Północną, a w 2014 r. został wiceprezesem ds. energii i materiałów oraz usług ogólnych. 

W. Mok posiada tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki uzyskany na Northwestern University oraz tytuł MBA w dziedzinie finansów z University of Chicago. 

12/2015