Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Vaclav Harant

Wiceprezes i dyrektor regionalny na Europę środkową, Rosję i Wspólnotę Niepodległych Państw

Vaclav Harant dołączył do zespołu Air Products w czerwcu 2017 r. jako wiceprezes ds. Europy środkowej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Vaclav Harant pracuje w Moskwie i odpowiada za realizację strategii i zwiększanie rentowności branży gazów przemysłowych w tych regionach. 

Przed dołączeniem do zespołu Air Products V. Harant był zatrudniony w firmie Ecolab-Nalco, gdzie ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. Europy środkowo-wschodniej, Rosji i WNP. Pracując w Moskwie, znacznie zwiększył udział firmy Ecolab-Nalco w Europie środkowej i Rosji poprzez bezpośrednie inwestycje, rozwój kanałów sprzedaży i spółki joint venture. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Ecolab-Nalco w 2009 r. zarządzał działem Merchant Gases firmy Air Products w Czechach i na Słowacji. Był siłą napędową do rozpoczęcia działalności firmy w Rosji.

V. Harant ukończył inżynierię mechaniczną na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Przez kilka lat był członkiem zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Rosji. Od 2016 r. Vaclav Harant jest członkiem Rady Strategicznej ds. Inwestycji w Nowe Branże przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej.

12/2019