Vaclav Harant
Vaclav Harant Download full resolution image

Vaclav Harant

Wiceprezes i dyrektor regionalny na Europę i Azję Środkową (CECA)

VVaclav Harant dołączył do zespołu Air Products w czerwcu 2017 r. jako wiceprezes ds. Europy środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Vaclav Harant odpowiada za realizację strategii i zwiększanie rentowności branży gazów przemysłowych w tych regionach.  

Przed dołączeniem do zespołu Air Products V. Harant był zatrudniony w firmie Ecolab-Nalco, gdzie ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. Europy środkowo-wschodniej, Rosji i WNP. Pracując w Moskwie, znacznie zwiększył udział firmy Ecolab-Nalco w Europie środkowej i Rosji poprzez bezpośrednie inwestycje, rozwój kanałów sprzedaży i spółki joint venture. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Ecolab-Nalco w 2009 r. zarządzał działem Merchant Gases firmy Air Products w Czechach i na Słowacji. 

V. Harant ukończył inżynierię mechaniczną na Politechnice Czeskiej w Pradze.

4/2023