Kurt Lefevere
Kurt Lefevere Download full resolution image

Kurt Lefevere

Prezesem, Azję

Kurt Lefevere jest prezesem firmy Air Products na Azję. Odpowiada za kierowanie strategią i rentownością działalności przedsiębiorstwa w tym regionie.

Pan Lefevere dołączył do Air Products w 1994 r. jako uczestnik programu rozwoju kariery (CDP),  podczas którego zajmował stanowiska w działach marketingu, sprzedaży i obsługi detalicznej w Belgii i Wielkiej Brytanii. W 1996 r. został odpowiedzialny za sprzedaż gazów dla żywności i aplikacji kriogenicznych w Belgii, a w 1998 r. został mianowany dyrektorem ds. marketingu na Europę w segmencie spożywczym. W 2001 r. pan Lefevere został przeniesiony do Niemiec, gdzie został dyrektorem produktów dla segmentu spożywczego i kriogenicznego w Niemczech. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora sprzedaży ds. gazów specjalnych na Europę, następnie w 2008 r. został dyrektorem europejskich zakładów gazów specjalnych, by w 2010 r. przejąć całkowitą  odpowiedzialność za segment gazów specjalnych w Europie. W 2011 r. pan Lefevere został oddelegowany na Tajwan, gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego oddziału gazów sprężonych w Azji, a w 2013 r. przeniesiony do centrali korporacyjnej Air Products w Allentown w Pensylwanii (USA), gdzie został powołany na stanowisko dyrektora ds. rozwoju strategii i zarządzania wynikami w dziale Global Merchant firmy. W 2015 r. został mianowany wiceprezydentem regionu Northern Continent w Europie i pełnił tę funkcję, zanim objął obecne stanowisko.

Pan Lefevere posiada dyplom inżyniera uzyskany na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) oraz tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie w Antwerpii.

6/2024