Ivo Bols
Ivo Bols Download full resolution image

Ivo Bols

Prezes na Europę i Afrykę

Ivo Bols jest w firmie Air Products prezesem na Europę i Afrykę. Odpowiada za realizację strategii i zwiększanie zyskowności branży gazów przemysłowych w tych regionach. 

Ivo Bols rozpoczął pracę w firmie Air Products w 1988 r. jako analityk finansowy, a w 1990 r. został kierownikiem ds. marketingu helu w Europie. W 1992 r. przeniósł się do Francji, gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego obszaru, a następnie regionalnego dyrektora sprzedaży w Air Products France, region południowy. W 1995 r. został powołany na stanowisko kierownika ds. rozwoju firmy, a następnie kierownika ds. marketingu działu General Industries w regionie Europy. W 1999 r. Ivo Bols przeniósł się do Niemiec na stanowisko dyrektora ds. Merchant Gases na terenie Niemiec, a w 2003 r. został mianowany wiceprezesem Northern Continent and Global Packaged Gases Centre of Excellence. W 2007 r. został przeniesiony do Singapuru, gdzie zajmował stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. Merchant Gases na obszar Azji. W 2011 r. przeniósł się do USA, gdzie objął stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego działów globalnych hurtowych dostaw gazów ciekłych, gazów generowanych i helu. Przed objęciem obecnego stanowiska w 2012 r. Ivo Bols zajmował stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. Merchant Gases na obszarze Europy.

I. Bols uzyskał tytuł inżyniera biologicznego na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, a także tytuł MBA o specjalności badań operacyjnych, finansów i marketingu. 

12/2015